Dömdes för mord på Vatchareeya – ändras till dråp

Hovrätten sänker 22-åringens straff

Kristoffer Johansson, 22, dömdes i januari till 14 års fängelse för styckmordet på Vatchareeya Bangsuan i Boden.

Nu sänker hovrätten straffet.

22-åringen döms i stället till tio års fängelse för dråp.

– Vem har egentligen hört talas om ett styckdråp?, frågar sig åklagare Ulrika Schönbeck som är kritisk till domen.

22-årige Kristoffer Johansson dömdes i januari till 14 års fängelse för mordet på Vatchareeya Bangsuan i Boden. Enligt Luleå tingsrätt stod det klart att han mördat den unga kvinnan, därefter styckat kroppen, för att sedan gömma kvarlevorna i och omkring ett ödehus utanför Boden.

Kristoffer Johansson dömdes i tingsrätten mot sitt nekande.

I dag kom hovrättens dom - de dömer honom som skyldig till dråp och ändrar påföljden till tio års fängelse vilket är maxstraffet för brottet.

Okunskap om händelseförloppet

Enligt hovrätten är det oklart om det varit fråga om ett utdraget dödsförlopp och inget nytt har framkommit som närmare kunnat förklara gärningsmannens handlande.

– I skuldfrågan är vi helt överens med tingsrätten. Frågan är hur själva gärningen gick till. Vi vet mycket lite om det, säger hovrättspresidenten Margareta Bergström.

– Bristen på information rörande händelseförloppet kan inte gå ut över honom (22-åringen, förf. anm.).

Hovrätten lägger i domen vikt vid 22-åringens ”säregna personlighet”.

”Det kan inte uteslutas att hans säregna personlighet inverkat så att han handlat i mycket stor affekt, vilket är förmildrande”, skriver man i domen.

Dråp i stället för mord

Domstolen påtalar också i sin dom att det finns ovissheter i vissa skeenden i det av åklagaren beskrivna händelseförloppet, varför Johansson i stället för mord döms för dråp.

”Frågan om brottet är att bedöma som mord eller dråp ska således avgöras med hänsyn till samtliga omständigheter vid gärningen, däribland vad som föranlett den. Det är åklagaren som har att styrka de omständigheter som är av betydelse för bedömningen. Ovisshet i relevanta hänseenden leder till att det för Kristoffer Johansson lindrigare alternativet ska tillämpas”, skriver man i domen.

22-åringens försvarare, advokat Thomas Olsson, har ännu inte tagit del av hovrättens dom och vill därför inte kommentera den.

– Jag kan inte kommentera domen i detalj eftersom jag inte läst den, säger han till Aftonbladet.

Åklagaren: ”En märklig dom”

Ulrika Schönbeck, en av två åklagare i målet, ville att hovrätten skulle skärpa straffet till 18 års fängelse.

Hon är väldigt överraskad över dagens dom.

– Jag tycker den är märklig. Det måste ha varit ett utdraget dödsförlopp. Hon har fått ett stort antal hugg mot rygg och bröst och han borde kunnat besinna sig under tiden. Det är fastställt genom det rättsmedicinska protokollet, säger hon.

Schönbeck har, liksom advokat Olsson, ännu inte hunnit läsa domen, men uppger att fallet borde prövas i högsta instans.

–Det är inte helt omöjligt att det blir prövningstillstånd, säger hon.

Publisert: