FRA bryter lagar med sin spaning

Foto: TOMAS ONEBORG / SVD

avNiklas Eriksson

NYHETER

Försvarets radioanstalt tänjer på regler och lagar i sin spaning.

Med hjälp av en lucka i lagen kan de i princip lämna ut obegränsade mängder data till andra länder, avslöjar Dagens Nyheter.

I juni kritiserade Försvarets radioanstalt, FRA, för att utan stöd i lagen upprättat en databas för utveckling och sedan fört över uppgifterna till den databas de använder för sina analyser, skriver DN.

Tidningen har granskat de nio fall som FRA har kritiserats av tillsynsmyndigheten Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhet, Siun.

Får samarbeta fritt

Granskningen visar att den till synes restriktiva lagstiftning som omgärdar FRA:s verksamhet kan kringgås.

I en paragraf i lagstiftningen framgår att FRA i arbetet med att utveckla metoder och teknik får samla in data och samarbeta fritt med utvalda underrättelsetjänster.

Vilket innebär att de har möjlighet att lämna ut obegränsat med data till andra länder, skriver DN.

Inga begränsningar

– Lagstiftningen ger sken av att man har ett väldigt restriktivt system, men sedan ser man att här finns en lucka. I det tekniska utvecklingsarbetet har man inte några begränsningar kring vad man får samla in och lagra annat än att man efter ett år måste gallra uppgifterna. Men det är klart, har man skickat dem utomlands efter en halvtimme så spelar ju det ingen roll, säger Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys till DN.

– Regeringen har ingen kontroll över hur uppgifterna används.

DN:s granskning av tillsynsprotokollen visar att FRA upprepade gånger brutit mot regler och tänjt gränserna för vad som är tillåtet.

”Öppet skriven”

– Den här lagstiftningen är rätt så öppet skriven i många stycken och det innebär att när vi får ett ärende på bordet så fördjupar vi oss i förarbetena och det allmänna juridiska. Så ställningstaganden kring enskildheter i lagen vill jag inte ge, säger Siuns ordförande Ordföranden Hans-Jörgen Andersson till DN.

Som säger att han ska lyfta frågan om att granska FRA:s samarbete med utlandet på nästa sammanträde.

Någon sådan granskning har aldrig tidigare gjorts av myndigheten.

FRA har cirka 650 anställda och en årsbudget på 562 miljoner kronor.