ECB sänker räntan

1 av 2
NYHETER

Europeiska centralbanken (ECB) sänker styrräntan med 0,05 procentenheter, till rekordlåga 0 procent.

Claes Hemberg, sparekonom på Avanza, är skeptisk.

– Man byter tändstift i stället för att ge chauffören en karta, säger han.

Foto: Claes Hemberg.

Banken sänker samtidigt inlåningsräntan med 0,10 procentenheter, till rekordlåga –0,40 procent.

”Världens mest väntade”

Dessutom utökas stödköpsprogrammet till 80 miljarder euro per månad, och programmet utvidgas till att omfatta nya typer av obligationer.

ECB lanserar även planer på två nya omgångar av så kallade likviditetslån med fyraårig löptid och förmånlig ränta till eurozonens banker.

Grundtanken är att sparka i gång ekonomin men Claes Hemberg, sparekonom på Avanza, ger inte mycket för åtgärden som han kallar för ”världens mest väntade”.

– Så länge inte konsumenterna tror på det kommer det ändå inte att hända något, det hjälper inte, säger han.

”Samma medicin”

Hemberg efterlyser mer konkreta, handfasta politiska åtgärder.

– Det är bättre än att grotta i tekniska detaljer. Man använder samma medicin igen men man har inte reparerat magsåret, säger han.

Texten uppdateras

ARTIKELN HANDLAR OM

Styrränta