Migrationsmålen ökar kraftigt

NYHETER

Under årets sju första månader har antalet migrationsmål i Sveriges domstolar ökat med 27 procent jämfört med samma period i fjol.

Det ser ut att bli en fördubbling av migrationsmålen från 2015 till 2017, enligt Migrationsverkets prognoser.

Ökningen gör bland annat att migrationsdomstolarna, åtminstone under en period, måste låna in och utbilda domare från allmän domstol. Det pågår också rekrytering av jurister och domstolshandläggare.

"Så långt det just nu är möjligt att överblicka ser vi försiktigt positivt på domstolarnas möjligheter att klara nödvändig bemanning", säger Maria Isaksson på Domstolsverket i ett pressmeddelande.

Verket bedömer att anslaget till migrationsdomstolarna behöver höjas med ungefär 450 miljoner kronor till nästa år och lika mycket 2018.

Migrationsdomstolarna tar hand om överklaganden av Migrationsverkets beslut. Det kan bland annat handla om asyl, uppehållstillstånd, arbetstillstånd, utvisning och medborgarskap. Domstolarna är en del av förvaltningsrätterna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Luleå. Besluten i domstolarna kan överklagas till Migrationsöverdomstolen, som är en del av kammarrätten i Stockholm.

I fjol stod migrationsmålen för en femtedel av det totala antalet inkommande mål till de fyra förvaltningsrätterna, skriver Sveriges domstolar i pressmeddelandet.

TT