HD: Kalkbrytningen på Gotland stoppas

NYHETER

1 av 2 | Foto: Aktivister från Greenpeace kedjade fast sig i skogsmaskiner, i september förra året, för att stoppa Nordkalks planer.

Fastkedjade aktivister har burits bort av polis.

Hundratals bönder har blockerat avverkning med sina traktorer.

Nu har Högsta domstolen meddelat sin dom: kalkbrytningen i Ojnareskogen på Gotland stoppas – i alla fall temporärt.

Striden om Ojnareskogen i Bunge på Gotland har pågått i åtta år.

Finländska bolaget Nordkalk vill bryta kalk där trots starka protester från miljöorganisationer och bönder på ön.

Miljöeffekterna ska prövas

Miljööverdomstolen förklarade år 2009 att verksamheten var laglig, och Mark- och miljööverdomstolen lämnade 2012 tillstånd enligt miljöbalken.

Men täktområdet ligger vid två enligt EU särskilt skyddsvärda så kallade Natura 2000-områden. Det ska därför, enligt dagens beslut av Högsta domstolen, göras en "sammanhållen tillståndsprövning av alla de effekter som täktverksamheten kan få på de skyddade områdena".

I fjol var protesterna ihållande för att rädda skogen.

Hundratals bönder som redan i dag har problem med vattenförsörjningen blockerade vägen för avverkningen med tio traktorer.

"Vet inte var det slutar"

Fältbiologerna har haft aktivister som bott i skogen under hela förra sommaren och hösten. Ordförande Salomon Abresparr säger till Aftonbladet:

– Jag tycker det är det enda rätta att det prövas igen, och det känns bra att även domstolen kommit fram till det. Vi vet inte var den här historien slutar, men det ser ut att gå mot rätt håll.

– Vi som har bott där i skogen menar att det är omöjligt att bryta kalk i området utan att skada det.

Gaffelfibbla och hårig dolkstekel är exempel på världsunika arter som växer där.

Verket sa nej

I somras överklagade Naturvårdsverket Nordkalks tillstånd för kalkbrytning till Högsta domstolen.

"Det kan bli omistlig skada på riksintressen", skriver verket, som påpekar att det också är risk för att vattenbalansen i sjön Bästeträsk skadas vilket kan göra det omöjligt för kommunen att använda det som reservvattentäkt.

Miljöpartiet välkomnar HD:s dom:

- Det är oerhört glädjande. Ojnare har fantastiska naturvärden och det skulle vara för sorgligt om inte ens ett så värdefullt område som detta skulle kunna skyddas, säger Åsa Romson, språkrör för Miljöpartiet, i ett pressmeddelande.

Bland andra Fältbiologerna, Föreningen Bevara Ojnareskogen, Naturvårdverket, Svenska Botaniska Föreningen och Svenska Naturskyddsföreningen yrkade inför dagens beslut att Högsta domstolen skulle hämta in ett förhandsavgörande från EU-domstolen.

ARTIKELN HANDLAR OM