”Ställ kungarna på statykyrkogård”

Statyerna föreställande Karl XII och Gustav II Adolf står för krig och förtryck.

Det menar två miljöpartistiska riksdagsledamöter, som nu vill flytta på statyerna.

– De kan stå på en statykyrkogård, säger Valter Mutt.

Två riksdagsledamöter från Miljöpartiet, Annika Lillemets och Valter Mutt, vill flytta på två kungastatyer i Stockholm.

Det är statyerna föreställande Gustav II Adolf och Karl XII som de två vill flytta på. I en motion skriver de att statyerna istället bör stå på en undanskymd plats.

– Det finns till exempel statykyrkogårdar i Baltikum, där bland annat gamla Leninstatyer får stå. Det skulle kunna vara något, en plats för den mörkare delen av det svenska kulturarvet, säger Valter Mutt.

Högerextrema hyllningar

Lillemets och Mutt motiverar sin motion med att de två kungarna ledde Sverige under en tid som präglades av skoningslöst förtryck och krig. Valter Mutt påpekar också att Karl XII:s staty varit föremål för högerextrema hyllningar, vilket också kan vara en anledning att flytta den.

– Sen är både jag och Annika barn till personer som flytt från Estland under andra världskriget, det kan ha fått oss att vilja markera extra mycket mot krig och den här typen av historia, säger Valter Mutt.

Nya fredliga statyer

På Gustav Adolfs torg och i Kungsträdgården, där de gamla kungarna står staty, vill de två riksdagsledamöterna istället se mer moderna statyer.

I motionen föreslår de att statyer som symboliserar fred, mångfald tolerans och frihet bör ta kungarnas plats.

Motionen är en enskild motion och ska inte ses som representativt för hela Miljöpartiet.

– Vi har inte tagit det här i partigruppen, men jag känner inte att det här skulle vara något kontroversiellt. Det ligger i linje med vårt partis pacifistiska hållning, säger Valter Mutt.

Från den 18:e september, då riksmötet öppnades, har 3172 motioner lämnats in.

Vill flytta cyklarna

En annan oväntad motion kommer från Mikael Cederbratt (M). Han föreslår att cyklister ska börja cykla på vänster sida - mot trafiken - i stället för höger sida som man gör i dag.

– Eftersom man är en lika oskyddad trafikant som en gående borde det här ses över. Man ska inte behöva kasta sig åt sidan när det kommer bilar, säger Mikael Cederbratt.

Vad tror du om chanserna att få igenom din motion?

– Tja...spottar man på en sten så blir den blöt till slut.

Publisert: