Nyheter

Myt att män döms hårdare

Av: 

Oisín Cantwell

NYHETER

Det hävdas ibland att kvinnor som mördar döms lindrigare än män.

Men det finns ingen forskning som stödjer det påståendet.

Varför sänkte hovrätten straffet för Jeanette Javell, som mördade sin sovande pojkvän med 30 knivhugg, från 15 till 14 års fängelse?

Det finns inga spektakulära eller upprörande svar på den frågan. Juridik är ingen exakt vetenskap, bedömningar och avvägningar skiljer sig ofta mellan domstolar.

I just det här fallet resonerar tingsrätt och hovrätt i princip likadant. Det var ett hänsynslöst mord, ett brott med fler försvårande omständigheter än förmildrande.

Domstolarna är samtidigt överens om att mordet inte tillhör de grövsta och att kvinnan därför inte ska dömas till livstids fängelse.

Att hovrätten sänker straffet med ett år beror på att domstolen tagit mer hänsyn till att kvinnan lider av en personlighetsstörning än vad tingsrätten gjorde.

Om det är för generöst eller inte överlåter jag åt andra att bedöma. Jag nöjer mig med att konstatera att Javell i och med den nya domen får samma straff som till exempel den unge man som i fjol i Östersund smög sig in till sin 70-årige hyresvärd och ströp denne.

Vissa kommer säkert att hävda att Javell kommer lindrigare undan för att hon är kvinna. Det brukar nämligen låta så.

Den misstanken är inte helt tagen ur luften. Det finns relevanta farhågor om att könsstereotyper påverkar hur rättsväsendet bedömer olika brott och olika förövare.

Efter en genomgång av domar myntade Riksåklagaren år 2007 uttrycket "Kvinnorabatt": det "finns resultat som talar för att kvinnor särbehandlas i påföljdshänseende när det gäller misshandelsbrotten, grov fridskränkning och olaga hot".

Men de få kriminologiska studier som har gjorts visar inte att män diskrimineras av rättsväsendet. Undersökningarna tenderar att stupa på att det empiriska underlaget är för litet, för få kvinnor begår brott för att forskare ska kunna göra rimliga jämförelser.

Det gäller inte minst mord. Bara var tionde mord begås av en kvinna. Antingen dödar de sina barn och stuvas klokt nog snabbt in på en rättspsykiatrisk klinik. Eller så har de levt i missbrukarrelationer, blivit misshandlade år ut och in och dödar i vanmakt eller självförsvar, omständigheter som påverkar straffet.

Att en kvinna begår den typen av mord som Javell har dömts för är helt enkelt så ovanligt att det är svårt, för att inte säga omöjligt, att dra säkra slutsatser.  

ANNONS

SISTA CHANSEN: Upp till 25 % på solskydd för alla hudtyper hos MEDS

Extern länk från MEDS

Beställ här

Publisert: