"Krisen drabbar svenska exportföretag hårt"

Ericsson gör sig av med 1 550 jobb.
Ericsson gör sig av med 1 550 jobb.

Finanskrisens andra våg slår nu hårt mot Sverige – i dag meddelade både Ericsson och Husqvarna att man ska göra stora personalneddragningar.

– Det kommer att komma fler varsel, spår Aftonbladets politiska kommentator Lena Mellin.

Lena Mellin.
Lena Mellin.

Varför ser vi de här stora varslen just nu?

– Det är finanskrisens andra våg som slagit mot Sverige. Det har gått så pass dåligt för andra länder i Europa att krisen nu drabbar svenska exportföretag hårt. Flera europeiska länder har tagit lån och dras nu med stora budgetunderskott. Tidigare försökte länderna investera sig ur krisen vilket gynnade svenska företag.

Kommer det bli fler uppsägningar?

– De kommer säkert att bli mer. Det handlar om hjärtat i svensk industri, företag med stora statliga investeringar inom exempelvis telekombranschen, tillverkningsindustrin och gruvnäringen som är väldigt beroende av exporten. Än så länge är dock varslen ganska beskedliga jämfört med 2008, förloppet är inte lika dramatiskt.

– Anställda inom exportsektorn löper störst risk att bli uppsagda. Men även handeln kommer sannolikt att drabbas även om varslen kanske inte blir lika dramatiska där.

Finns det någon ljusning i sikte?

– Krisen är företrädelsevis europeisk, men det ser redan lite bättre ut i England. Deras BNP ökade under tredje kvartalet i år. Även i USA har det vänt litegrann. I Latinamerika, Afrika och i Asien har de haft en fantastiskt tillväxt, även om den avtagit litegrann den senaste tiden. Vårt hopp står till dem.

Finns det några konkreta ekonomisk-politiska åtgärder som kan bromsa utvecklingen?

– Det förs just nu trepartssamtal mellan regeringen, facken och arbetsgivarna. De syftar till att kunna lindra nedgången, ungefär på samma sätt som IF Metall och arbetsgivarna samarbetade under finanskrisen. Den gången kom man överens om att fler kunde behålla sina jobb genom att arbeta mindre och sänka lönen.

– Intensiva överläggningar pågår och det förväntas en proposition i december.

Publisert: