Ingen förundersökning om Håkan Juholts resa

NYHETER

Överåklagare Björn Ericson inleder inte någon förundersökning om S-ledaren Håkan Juholts misstänkta bilersättningar och bidrag för en studieresa till Vitryssland.

Skälet är att det handlar om så små belopp för bilersättningarna och att det gått för lång tid sedan Vitrysslands-resan genomfördes.

På fredagseftermiddagen kom beskedet från Riksenheten för polismål, där överåklagare Björn Ericson är chef.

- För de brott som kan vara aktuella beträffande resan till Vitryssland har preskription inträtt. Förundersökning skall därför inte inledas redan på den grunden, skriver Björn Ericson på åklagarmyndighetens hemsida.

- Beträffande bilersättning är fråga om så pass små belopp att ett eventuellt brott skulle vara att anse som ringa. Preskription har därför inträtt även i dessa fall och förundersökning skall därför inte inledas.

Misstankarna gällde att Håkan Juholt i tre fall begärt ut milersättning för resa med egen bil mellan Stockholm och Oskarshamn, samtidigt som han låtit riksdagen betala för hyrbilar på samma sträcka.

Dessutom skulle Håkan Juholt ha kvitterat ut för mycket pengar från riksdagen för en studieresa till Vitryssland 2006, där han enligt planerna skulle vistas sju dagar men bara stannade i fyra dagar.