Hur ska vi klara pensionärslivet?

NYHETER

Så tolkar du det orange kuvertet

Kommer pengarna att räcka när jag blir pensionär?

Många undrar och oron har knappast minskat sedan nye socialförsäkringsministern Ulf Kristersson (M) nu ska utreda om vi möjligen kan jobba tills vi blir 69.

För att få en uppfattning om hur tillvaron kan te sig framöver – öppna de färgglada kuvert du fått eller snart får i din brevlåda. Det orange kuvertet kommer från Pensionsmyndigheten som har hand om den allmänna pensionen. Andra kuvert innehåller uppgifter om din tjänstepension.

Ännu ett orostecken är att den så kallade bromsen i pensionssystemet slog till i fjol och sänkte pensionen för dem som redan är pensionärer. Bromsen påverkar också dem som ännu jobbar.

Minskat kapital

– För andra året i rad skrivs de intjänade pensionsrätterna ned. Kapitalet sjönk med 2,7 procent i år. Det syns tydligt på sidan tre i beskedet från Pensionsmyndigheten, säger Ylva Yngveson vid Swedbanks institut för privatekonomi.

– Förra året var minskningen 1,4 procent.

En nyhet i årets prognos i det orange kuvertet är att man tagit bort det alternativ där man beräknar vad pensionen blir om tillväxten i landet är två procent.

– Det är bra, tycker Yngveson. För den siffran säger så litet.

Glappet

Om tillväxten i samhället är två procent kommer förmodligen också lönerna att ha stigit. Tappet från lön till pension är ändå i samma storleksordning som skillnaden mellan den lön du har i dag och vad man kan väntas få i pension vid noll procents tillväxt.

– Det är hur stort tappet blir när man går från lön till pension. Det är det man behöver förstå och ta till sig. Pensionsbeloppet i prognosen på sidan 5 kan alltså normalt jämföras med dagens lön.

På förstasidan sammanfattas hur mycket som satts in till pensionen under 2009, hur stort ditt sammanlagda pensionskapital är och där ges en prognos för vad du kan få ut före skatt vid 65 års ålder, om dina inkomster är desamma som i dag.

Men sätt inte kaffet i vrångstrupen om du tycker att summan för din framtida pension verkar väldigt liten jämfört med den lön du har i dag. De allra flesta som jobbar har också tjänstepension och en del har också ett eget pensionssparande att lägga på toppen av den allmänna pensionen.

Och om Kristerssons utspel säger Yngvesson:

– Det är bra att man lyfter frågan.