Kuba vill bli ett nytt Kina

NYHETER

Ekonomiska reformer ett sätt att rädda partiets maktmonopol

Efter 50 år av Fidel Catsros revolution försöker Kuba tänka nytt.

Enpartistaten ska förenas med kapitalism.

Kuba vill bli ett nytt Kina.

Drömmen är att kraftigt öka kubanernas usla levnadsstandard utan att för den skull äventyra kommunistpartiets maktmonopol.

Inget land i världen har lyckats bättre med det konststycket än Kina. Det kan tyckas en aning märkligt att det tagit bröderna Castro så lång tid att upptäcka detta faktum. Eller att märka att de hamnat ohjälpligt på efterkälken.

Uppvaknandet hänger förmodligen samman med att Fidel redan lämnat makten och att Raul är på väg att göra det. Utan reformer riskerar deras livsverk att ramla ihop fullständigt.

300 olika ekonomiska förändringar ska förhindra det.

Bankrutt

För kubanen i gemen innebär det både plus och minus.

De ska få sälja och köpa hus men kan också tvingas betala skatt. De ska få starta egna företag men riskerar också att bli arbetslösa.

Landet ska öppnas för utländska investerare.

För bakom reformerna döljer sig en total bankrutt. Kuba måste sparka 1,5 miljoner statligt anställda och kraftigt dra ner på alla ekonomiska bidrag.

Medan Sovjetunionen fortfarande existerade hjälpte ryssarna till att hålla den kubanska revolutionen under armarna. Sedan dess är det pengar från exilkubaner främst i USA som gjort att kubanerna klarat livhanken. Men 2011 är det svårt för en bonderevolt från 50-talet att överleva.

I ligan av fattiga länder är Kuba en föregångare på många sätt. Man har mer eller mindre utrotat analfabetism, skolgång är gratis, sjukvården håller högsta klass. Men industriellt och teknologiskt är man ett u-land. Transporterna är en katastrof. Yttrande- och pressfrihet lika med noll.

Handelsbojkotten från USA och tidigare det ständiga hotet om en amerikansk invasion har trots det fått kubanerna att försvara Fidel Castro och revolutionen. Men den nya generationen som växer upp köper inte det resonemanget längre. Man vill ha riktiga jobb och välstånd.

Huggsexa

Efter Sovjetunionens fall försökte Kuba med försiktiga ekonomiska reformer. Kubanska familjer fick bland annat tillstånd att öppna restaurang i hemmen, så kallade paladares. Men utvecklingen avstannade. Partiet fruktade att utökade reformer skulle leda till att man tappade makten.

Nu finns det ingen återvändo. Som 79-årige Raul Castro själv konstaterade på partikongressen som avslutas i dag.

– Antingen ändrar vi kurs eller så sjunker vi.

På Floridas stränder, bara 13 mil bort, står exilkubanerna startberedda att hugga för sig i samma ögonblick som regimen faller.