”Vd:ar borde inte tjäna mer än statsministern”

NYHETER

Statliga vd:ar tjänar betydligt mer än Fredrik Reinfeldt.

Det är orimligt, anser socialdemokraten Hans Hoff.

Han vill nu sätta ett tak för statliga chefers löner i nivå med statsministerns.

Om Hans Hoff får genom den motion han lägger i riksdagen i dag så blir det betydligt tuffare tider för vd:ar och andra chefer i statliga bolag.

”Lönenivåer för personer med ledande befattningar i statliga bolag når många gånger orimliga nivåer. Istället för att bolagen på egen hand sätter lönerna borde staten arbeta fram egna och nya riktlinjer där statsministerns ersättning görs till utgångspunkt”, skriver Hoff i motionen.

Lönesänkning

Detta skulle innebära en kraftig lönesänkning för de flesta vd:ar.

Statsministern tjänar 144 000 kronor i månaden och har en årslön på drygt 1,7 miljoner kronor. Därmed är Fredrik Reinfeldt i ett klart löneunderläge mot de flesta höga chefer i statens egna bolag.

Enligt statens egna regler ska chefernas löner och ersättningar vara konkurrenskraftiga men inte ledande. En kontroll av några slumpvis utvalda bolags-vd:ar visar att lönerna ligger långt över statsministerns.

”Inte mer än rimligt”

”Ledande befattningshavares lön och förmåner i övriga delar av den statliga förvaltningen tar sin utgångspunkt i vilket ansvar och arbetsbelastning denne har jämfört mot regeringschefens ersättning. Det är inte mer än rimligt att dessa regler även gäller ledande befattningshavare i statliga bolag” skriver Hans Hoff.