”Lumpen bör bli frivillig”

Av: David Nannini Nilsson

Publicerad:
Uppdaterad:

”Kvinnorna behövs för att höja kvalitéten på försvarsmakten”

Den militära grundutbildningen blir frivillig.

Och lagstiftningen kring tjänstgöringsplikten blir könsneutral.

Det blir verklighet om förslagen från utredningen kring totalförsvarsplikten genomförs.

– Kvinnorna behövs för att höja kvalitéten på försvarsmakten, sa utredningens ordförande Anders Svärd på en presskonferens.

I dag klockan 11.30 presenterades ett delbetänkande från ”Utredningen om totalförsvarsplikten” med Anders Svärd som ordförande.

Frivillig grundutbildning

Utredarna föreslår att lagen om totalförsvarsplikt finns kvar, men att bestämmelserna om tjänstgöringsplikt bara tillämpas när det bedöms att försvarsberedskapen kräver det.

Grundutbildningen, som ska vara tre månader lång och förbereda till eventuell fortsättning inom militären, ska i nuläget därmed vara frivllig från och med 1 juli 2010.

Tjänstgöringsplikten, som enligt förslaget alltså bara ska tillämpas när beredskapen kräver det, ska vara könsneutral, precis som mönstringsplikten.

Förslaget innebär alltså att kvinnor och män endast ska kunna tvingas att göra lumpen när den säkerhetspolitiska situationen anses kräva det – i annat fall ska det vara frivilligt.

– Utredningen visar på rätt riktning med frivillig rekrytering, säger försvarsminister Sten Tolgfors i ett pressmeddelande.

”Inte övertygad”

Kommittén, som har representanter från alla riksdagspartier, var enig. Men två så kallade särskilda yttranden bifogades delbetänkandet.

– Jag är inte övertygad om att den modell som föreslås i delbetänkandet är rätt väg att gå. Det finns betydande osäkerheter i faktorer som bland aannat kostnader, att rätt personal kan attraheras, konjunkturkänslighet i rekryteringen och folkförankring, skriver Peter Jonsson (s) i sitt särskilda yttrande.

– Vi ser särskilt fram emot att det fortsatta arbetet också kommer att omfatta fördjupning kring en allmän och könsneutral mönstring med kort allmäntjänst som bas, skriver Marianne Eriksson (v) i sitt särskilda yttrande.

Publicerad: