Bort med flumskolan!

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2008-01-24

Ernst J. Edfeldt 23 år. Författare till bl.a. deckaren Stolen på sidan www.nydag.se och studerar idag till civilingenjör i bioteknik vid LTH.

Ett uttryck som nyligen blivit populärt att svänga sig med och undertecknad kan inte mer än att håll med. Under en alldeles för lång tid har Sverige lidit av stora problem framförallt i grundskolan. Det är bara att titta på min egen skolgång. När man vet att både mamma och pappa fick lärare sig mer naturvetenskap och teknik under grundskolan än vad en annan fick lära sig i gymnasiet. Då är det någonting som har blivit fel!

Nu är det i ropet att skriftliga omdömen skall implementeras från första klass, vilket är helt fantastiskt! Detta kan vara ett steg i rätt riktning till en kraftig förändring av skolan som den ser ut idag och hur eleverna når upp till sina mål eller ej?

Det som dock är mindre bra är att direktivet är för löst skrivet. Det behövs med toppstyrning i det här fallet! Annars kommer somliga skolor att skriva två rader om sina elever medan andra skriver två sidor. Men det är väl inte så farligt? Nej, om vi vill ha en verkningslös implementering så spelar det ingen roll, men då försvinner bl.a. alla möjligheter till riksövertäckande jämförelser vilket definitivt finns med på agendan.

Varför inte tydligt och konkret säga, "så här skall omdömet se ut, så här långt ska det vara och fokus skall ligga på det här, ni kan se vår mall för omdömet här". Ja, varför inte? Varför inte lägga ut en mall på hur ett omdöme skall se ut. Nu finns det risk för att vi istället får en massa uddlösa dito som är alldeles för subjektiva för att markera någonting. Detta är ett skräckexempel.

Det var som på föräldrarmötena när man var liten "Han skriver att du har nått målen för godkänt", detta gjorde alla lärare även om man låg på IG eller MVG i en kurs. Totalt verkningslöst och idiotiskt. Det måste finnas klara direktiv för att detta skall ge någon effekt.

Du har mitt fulla stöd Jan Björklund, nu hoppas undertecknad bara på än tydligare riktlinjer så att det riktiga förändringsarbetet kan komma till stånd.

Ernst J. Edfeldt