”Makthavare försöker styra journalisterna”

avJohanna Melén

Drygt 80 procent av läsarna tror att medierna utsätts för påtryckningar

Fyra av fem läsare tror att makthavare försöker styra över journalisternas rapportering.

Tyvärr har läsarna rätt, enligt de publicister som aftonbladet.se har pratat med.

– Påverkarnas resurser har ökat betydligt mer än vad mediernas resurser har gjort, säger Lennart Håkansson, tidningschef och ansvarig utgivare på Norrländska socialdemokraten.

Svällande pr-organisationer, lagförslag som försvårar journalisternas arbete och företag som blir alltmer måna om att placera sina varor på nyhetsplats.

Enligt Tidningsutgivarna (TU) har tryckfriheten i Sverige inte varit så utsatt i modern tid som just nu. De får medhåll av aftonbladet.se:s läsare.

Aftonbladet.se ställde frågan: Tror du att myndigheter, staten och företag försöker styra journalister?

När drygt 16 000 hade svarat var det nära 82 procent som sa ”ja.” 13 procent svarade ”nej” och drygt fem procent visste inte.

Har läsarna rätt i sina farhågor?

– Ja, absolut. Svaret tyder på en god insikt, säger Jonas Gruvö, tillförordnad chefredaktör och ansvarig utgivare på Sydsvenska dagbladet.

– Men om tidningarna faktiskt låter sig påverkas, det är en helt annan sak. Vi på Sydsvenskan låter oss i alla fall inte påverkas, inte medvetet i alla fall.

Men omedvetet?

– Det händer väl att företag och andra får viss uppmärksamhet på grund av en skicklig pr-avdelning. Det finns ett antal duktiga lobbyister.

Även Lennart Håkansson, tidningschef och ansvarig utgivare på Norrländska socialdemokraten tror att läsarna till viss del har rätt.

– Svenska myndigheter och organisationer är nog inte så naiva att de tror sig kunna styra journalister. Men självklart vill de påverksa så mycket som möjligt. Till en viss gräns är det också legitimt.

Problemet för medierna är att deras resurser inte har ökat i alls samma takt som pr-maskineriet hos politiska partier, företag och myndigheter.

Bra på integritet

– Om människor tror att vi faktiskt låter oss påverkas så skadar det vår trovärdighet. Då gäller det för oss att visa att det inte är så, säger Lennart Håkansson.

Anna Serner är VD för Tidningsutgivarna. Hon är inte förvånad över att så många läsare svarar som de gör.

– Den senaste tiden har det varit mycket tal om företag som påverkar genom produktplacering. Men jag tror att dagens tidningar och journalister är bra på att hålla på sin integritet. Nu gäller det att de också fortsätter på samma sätt.