Guantanamofångar får rätt till prövning

avRobert Triches

NYHETER

USA:s Högsta domstol: ”Regeringen bryter mot fångarnas rättigheter”

Högsta domstolen i USA har i dag bestämt att utländska fångar på Guantanamobasen har rätt att få sin sak prövad av civil domstol.

Beslutet innebär ytterligare ett bakslag för Bushadministrationens rättstolkning, skriver AP.

Med röstsiffrorna fem mot fyra beslutade USA:s högsta domstol att fångarna har rätt enligt den amerikanska konstitutionen att prövas av civil domstol. Hittills har de förnekats den rätten, alla prövningar skulle enligt Bushadministrationen ske i militärdomstol – bakom stängda dörrar.

Kritiken mot Bushadministrationen är barsk. Enligt HD:s beslut är systemet för att klassificera fångarna som terrorister ”icke adekvat".

Justitierådet Anthony Kennedy, säger i ett skriftligt uttalande: ”Lagarna och konstitutionen är utformade för att överleva och bibehålla sin kraft, även i extraordinära tider.”

Runt 270 män sitter fångna på Guantanamobasen på Kuba för anklagelser om terrorbrott eller samröre med al-Qaida och talibanerna. De som suttit längst har suttit i över sex år. Fängelset öppnades kort efter terrorattackerna mot New York i september 2001.

Två gånger tidigare har HD beslutat att fångarna på Guantanamo skulle kunna vända sig till civila domstolar, men bägge gångerna har den republikanskt dominerade kongressen ändrat lagen för att kringgå besluten. Enligt militärkällor finns det planer på att ställa upp mot 80 av fångarna inför krigsrätt, något som inte hänt i USA sedan andra världskriget.