Försvarets 10 argument

NYHETER

Motivet. Finns inte. Även om tyskan skulle vara svartsjuk förklarar inte det att man tar livet av två små barn.

Utpekandet. Är felaktigt eftersom mammans minnesbilder påverkats av anhöriga och tidningar. Rättens sakkunnige Sven-Åke Christianson har också sagt att det vore världsunikt om mamman kom ihåg själva händelsen.

Teknisk bevisning. Tyskans dna finns inte på mordplatsen.

Mordvapnet. Har inte hittats.

Skorna. Spåren på mordplatsen är enligt polisen ”välliknande” med ett par Vansskor. Inte ”överensstämmande”.

Kläderna. Vittnen har sett en person med ”mörka” kläder runt mordplatsen. Vagt.

Vittnen. Grannar har inte kunnat peka ut tyskan på eller kring mordplatsen.

Trovärdigheten. Att tyskan eventuellt inte redogör korrekt vad hon gjort i Arboga är inget bevis för att hon är skyldig till mord.

Alternativ gärningsman. Att åklagaren inte har någon bättre kandidat är inget bevis mot tyskan. Det finns tecken på alternativa gärningsmän – främmande fingeravtryck och hår på mordplatsen som inte är tyskans.

Konfrontation. Eftersom mamman sett bilder på tyskan på nätet vore det inte rätt att ställa upp på en konfrontation.

ARTIKELN HANDLAR OM