Alliansen överens om familjepolitiken

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Maud Olofsson: Jag är mycket nöjd

Foto: Johanna Melén

Den borgerliga alliansen är överens i ännu en fråga - familjepolitiken.

I dag presenterade de sina gemensamma förslag vid en presskonferens i Sundbyberg.

Aftonbladet.se var på plats - och fick en exklusiv inblick redan före presentationen:

– Jag är mycket nöjd, det är viktigt med en modern barnomsorg, sa Maud Olofsson.

Halv ett körde partiledarna i gång sin presentation, innan passade man på att fira alliansens tvåårsdag.

- Det är väldigt mycket anhängare här med orange ballonger, säger Johanna Melén, aftonbladet.se:s reporter på plats.

Sedan fick aftonbladet.se en exklusiv pratstund med Maud Olofsson före presentationen:

- Jag är mycket nöjd, det är viktigt att vi får en modern barnomsorg. Det andra är att vi får fler pappor som stannar hemma, sa Maud Olofsson utan att vilja gå in på några exakta detaljer.

Barnomsorgspeng

Strax därefter presenterades det familjepolitiska paketet. Här är huvuddragen:

– De vill införa en barnomsorgspeng som ska utgöra huvuddelen av förskolan och barnomsorgen. Utföraren ska ges en bestämd ersättning, säger Johanna Melén.

Avgifterna ska fastställas av barnomsorgsgivarna men den nuvarande maxtaxan ska gälla. Barnomsorgspengens storlek avgörs av kommunen. Syftet med pengen är att släppa in fler aktörer inom barnomsorgen. Det kan handla om föräldrar som själva vill ta hand om sina barn, men då med kravet att man också tar ansvar för andras barn. Alliansen vill tillföra 800 miljoner kronor mer till förskola och barnomsorg.

Förskolan

Alliansen lovar också 500 miljoner kronor för att stärka "den pedagogiska förskolan".

Treåringar erbjuds några timmars avgiftsfri förskola per vecka - med särskilt pedagogiskt innehåll.

Alliansen anser att förskolan ska utvidgas till alla barn som är tre år och äldre - och vara avgiftsfri.

Jämställdhetsbonus

- Sen vill man ha en jämställdhetsbonus för att fler pappor ska stanna hemma med barnen. Den förälder med lägst inkomst får en skattereduktion med 3 000 kronor per månad när personen börjar jobba efter föräldraledigheten samtidigt som den andra, som tjänar mer, då tar ut ledighet, säger Johanna Melén på telefon från alliansmötet.

I enlighet med det blir reduktionen 1 500 kronor per månad om man går tillbaka till en halvtidstjänst.

Reformen kostar 1,2 miljarder kronor.

Vårdnadsbidrag

Den sista stora punkten var förstås den man diskuterade in i det sista: vårdnadsbidraget.

Man vill ge de kommuner som vill möjligheten att ha ett vårdnadsbidrag.

Kommunerna får möjlighet att erbjuda föräldrar med barn mellan ett och tre år ett vårdnadsbidrag. Men då får man ingen annan subventionerad offentlig barnomsorg.

- Vårdnadsbidraget kan vara beskattat eller obeskattat. Ett beskattat uppgår till max 4 000 per månad, ett obeskattat 3 000 kronor, säger aftonbladet.se:s Johanna Melén.

Tanken med vårdnadsbidraget är att ge föräldrar möjlighet att vara hemma med barnen längre tid än vad som är dag är möjligt genom föräldraförsäkringen.

Alliansledarna är mycket nöjda med sitt paket:

- Det här är kanske den största valfrihetsreformen som genomförts i Sverige, säger kristdemokraternas Göran Hägglund om vårdnadsbidraget.

Folkpartiets Lars Leijonborg fyller i om jämställdhetsbonusen:

- Med den står vi för en kraftfullare jämställdhetspolitik än socialdemokraterna.

- Det här är en stor frihetsreform för alla som vill ha större frihet i barnomsorgen, menar centerledaren Maud Olofsson.

Läs mer

Socialdemokraternas familjepolitik

Tidigare artiklar

Patrik Andersson

Publicerad: