Endast grekisk fetaost får kallas fetaost

NYHETER

Svensk-danska Arla Foods förlorar cirka 500 miljoner

Danska mejerier får inte kalla ost producerad i Danmark för feta. Det får bara grekisk fetaost heta, slog EU:s domstol fast på tisdagen.

Foto: Den danska osten får inte längre kallas feta.

Det var Danmark och Tyskland som med stöd av Frankrike och Storbritannien ansökt om att Greklands ensamrätt för produktnamnet ”feta” skulle upphöra.

Beslutet innebär att svensk-danska Arla Foods, Europas största mejerikoncern, kan gå miste om exportinkomster på omkring 500 miljoner kronor, enligt Dagens Industri.

Huvuddelen av exporten går till Norge, Holland och Finland, enligt kommunikationschef Katarina Malmström. Mellanöstern är en annan men mindre exportmarknad.