Biståndsministern litade på UD

NYHETER

Carin Jämtin: Jag ångrar att jag inte ringde Freivalds

Stockholm (TT)

Biståndsminister Carin Jämtin var redan första dygnet medveten om att svenskar kunde vara drabbade av flodvågen.

Men hon litade på att UD:s konsulära verksamhet bedömde läget korrekt.

På tisdagen var det Jämtins tur att komma till riksdagens konstitutionsutskott (KU) för att svara på frågor om regeringens flodvågsinsats. Hon var den enda ministern som var aktiv den första katastrofdagen, söndagen den 26 december. Orsaken var att flodvågen i ett tidigt skede uppfattades som ett biståndsärende eftersom FN bett Sverige göra en biståndsinsats i Sri Lanka.

– Insikten att vi kanske måste hjälpa nödställda svenskar kom smygande under söndagen, sade Jämtin i KU.

Hon åkte på eftermiddagen till jobbet för att arbeta med biståndsinsatsen. Inför tv-intervjuer ville hon dock veta mer om vad UD gjorde för svenskar som eventuellt drabbats.

Informerades

I telefonsamtal med den konsulära enhetens chef, Jan Nordlander, fick Jämtin besked om att det fanns omkring 20000 svenskar i området och att det ”på något sätt” fanns drabbade svenskar.

– Men jag kan inte minnas att vi talade om omkomna svenskar.

Jämtin fick i samtalet veta att den konsulära enhet, som ska hjälpa nödställda svenskar arbetade för fullt. Telefonväxeln hade förstärkts och Thailandsambassadören på väg till Phuket.

Jämtin hade tidigare under dagen pratat med sina tjänstemän om förutsättningarna för Räddningsverket att hjälpa svenskar. I samtalet med Nordlander fick hon bekräftat att UD visste att verket stod till förfogande. Jämtin informerades om att det inte skulle ske någon insats under de närmaste timmarna.

– Jag hade ingen anledning att tro att den konsulära enhetens bedömning inte skulle vara korrekt.

Ångrar sig

Carin Jämtin ångrar att hon inte ringde till utrikesminister Laila Freivalds. Anledningen till det var att hon visste att den konsulära jouren arbetade för fullt. Men biståndsministern drog sig också för att ringa eftersom hon inte ville störa Freivalds.

– Jag visste att utrikesministern hade jobbat hela julafton.

Hon konstaterar att det är möjligt att hon hade ringt och småpratat om hon inte vetat att utrikesministern hade jobbat tidigare.

Jämtins insikter om katastrofens omfattning, också när det gällde drabbade svenskar, växte under natten till måndagen och framför allt på måndagsmorgonen. Då pratade hon med försvarsminister Leni Björklund på telefon om vad som kunde göras för svenskar i nöd. Hon gjorde dock inget ytterligare för att försäkra sig om att insatser i Thailand var på gång.

– Jag var fullt upptagen med en av de största biståndsinsatser vi gjort.

Enda statsrådet

Först på måndagseftermiddagen förstod Jämtin att det fanns problem när det gällde att undsätta svenskar. Då nåddes ministern av rykten om att det var ”stopp” på försvarsdepartementet för Räddningsverkets insats. Därför ringde Jämtin upp försvarsministern.

Carin Jämtin hävdade att även om hon var den enda ministern i tjänst under söndagen, så var hennes ansvar ändå främst biståndet.

Lyssna på förhöret med biståndsministern

Peter Wallberg/TT