Var fjärde har druckit på jobbet

NYHETER

40 procent högre total konsumtion senaste tio åren

Svenskarnas nya dryckesvanor har gett alkoholen snålskjuts ända in på arbetsplatserna.

Mer än var fjärde har druckit på jobbet senaste året.

Svenskarnas alkoholkonsumtion har ökat med 40 procent på 10 år. En orsak är att vi inte längre bara helgsuper utan också vardagsdricker.

Mer än var fjärde yrkesarbetande svensk har blivit bjuden på alkohol på jobbet senaste året. Hälften har också druckit alkohol med kollegor efter jobbet då och då.

Sifo-undersökning

Det visar en ny Sifo-undersökning genomförd på uppdrag av Systembolagets dotterbolag IQ.

IQ tolkar resultaten som att svenskarnas syn på alkohol och arbetsliv håller på att förändras. Allt fler aktiviteter kring arbetet förutsätter att personalen dricker.

- Under större delen av 1900-talet var svenska arbetsplatser alkoholfredade zoner. Nu är det inte så längre. Det dricks allt oftare, under till exempel kickoffs och kundmöten, säger IQ:s generalsekreterare Ann-Therése Enarsson.

Samtidigt tycker åtta av tio deltagare att arbetsplatser borde vara alkoholfria zoner. Inte minst eftersom det kan vara svårt att stå emot när det blir aktuellt att dricka på jobbet.

Nya kontinentala vanor

- Ibland är det företagsledningen som uppmuntrar personalen att dricka med kollegor och kunder. Det pratas också om några glas för karriärens skull, om man bangar fredagsölen räknas man inte som en del av gruppen, säger Ann-Therése Enarsson.

En tänkbar anledning till att det nu dricks mer på arbetsplatser ser hon i att svenskarna har skaffat nya kontinentala vanor.

- Vi har anammant det europeiska vardagsdrickandet, utan att förändra råsupandet på helgerna. Man kan därför inte tala om att ett beteende bytts ut mot ett annat. Snarare är det så att två beteendemöster börjat överlappa varandra, säger hon.

Uppmuntra sundare alkoholvanor

Detta kan också vara en förklaring till att svenskarnas totala alkoholkonsumtion ökat med 40 procent på tio år, vilket i sin tur är en anledning till Systembolagets satsning på IQ. IQ:s uppgift är att uppmuntra sundare alkoholvanor. Ann-Therése Enarsson vill därför att undersökningsresultaten får fackförbund och arbetsgivare att motarbeta tillåtande alkoholkultur på arbetsplatser.

- Vi vill att alla arbetsmarkandens parter höjer alkoholrelaterade frågor på sina agendor. Är vi inte vaksamma kan vi närma oss ett läge som liknar det som rådde när de svenska fackförbunden bildades. Då höll vi på att supa ihjäl oss, säger Ann-Therése Enarsson.

Karin Henriksson