Så ska vi klara oss undan asteroiderna

NYHETER

Europeiska rymdstyrelsen vill skapa rymd-skydd

En direktträff av en asteroid skulle kunna hota mänsklighetens existens.

Både den amerikanska rymdstyrelsen NASA och den europeiska motsvarigheten ESA jobbar med en lösning på problemet.

ESA planerar ett försök att krocka en rymdsond med en asteroid i rymden för att ändra dess kurs.

En asteroid som krockar med jorden har en enorm inneboende kraft. 1908 träffade en asteroid på 60 meter i diameter Tunguska i Ryssland och utlöste lika mycket energi som 600 Hiroshimabomber.

Asteroidnedslag tros också ligga bakom dinasauriernas utdöende.

Förra året fruktade astronomer att en 400 meter stor asteroid skulle slå ner på jorden 2029. Turligtvis visade det sig att den kommer att missa, om än ”knappt”. Avståndet mellan asteroiden och jorden är beräknat att som minst bli 32 000 kilometer.

Vill krocka

Men en hotande asteroid är en naturkatastrof som – kanske – kan gå att undvika. Den europeiska rymdstyrelsen ESA planerar enligt nyhetsbyrån NTB att om något år krocka en rymdsond med en asteroid i rymden, för att se om asteroiden ändrar kurs. Två tänkbara försöksobjekt är utsedda: Någon av asteroiderna 2002 AT4 eller 1989 ML kommer att få oväntat besök från jorden.

Offerlammet är rymdsonden Hidalgo. Hela processen kommer att övervakas av rymdsonden Sancho, med vars hjälp man kommer att kunna se om asteroiden ändrade kurs eller inte.

Det är inte så mycket kursändring som behövs.

Solsegel och atombomb

Att krocka en rymdsond mot en hotande asteroid är bara en av flera möjligheter som ESA undersöker, skriver NTB.

Andra tänkbara tillvägagångssätt – i rena science fictionstilen – kan vara att landsätta raketmotorer eller stora solsegel på asteroiden. Eller kanske spränga den med en atombomb.

Ett problem som skulle uppstå med det senare alternativet är svårigheten att veta vart bitarna skulle hamna. Kanske skulle jorden plötsligt hotas av flera asteroider.

Robert Triches