Arbetslösa kan tvingas utomlands

NYHETER

"Veckopendla till Norge - eller bli utan ersättning"

Arbetslösa i Sverige kan tvingas ta jobb utomlands.

Det är konsekvensen av en dom i kammarrätten.

Den som vägrar flytta kan mista ersättningen, rapporterar SVT i Värmland.

Det är Arbetsmarknadsstyrelsen Ams som utfärdat betydligt hårdare direktiv.

Arbetslösa kan inte längre säga nej till anvisade jobb utomlands, rapporterar två av SVT:s regionala nyhetsprogram.

Direktiven är en direkt följd av ett utslag i kammarrätten efter att en byggnadsarbetare i Värmland vägrat ta ett jobb i Norge.

Utan ersättning

Efter kammarrättens prövning följer nu samtliga arbetsförmedlingar i landet de nya riktlinjerna. Det innebär att arbetslösa kan få kraftigt nedsatt ersättning eller ingen ersättning alls från a-kassan om de nekar ta ett anvisat arbete i annat land.

Enligt Ams gäller tills vidare att arbetsförmedlingen kan anvisa lämpligt arbete i annat land.

Om den sökande avvisar erbjudandet ska arbetslöshetskassan underrättas.

Direktiven innebär också att personer kan tvingas veckopendla eller flytta till annat land.

– Det här är oacceptabelt. Direktiven måste ändras. I praktiken kan stockholmare tvingas ta jobb i Lettland, säger Lars Mejern Larsson i Byggnads i Värmland till SVT Karlstads debattprogram Reagera.

Enligt Larsson kommer Byggnads att driva frågan till Regeringsrätten.

aftonbladet.se/TT