Uppemot 14 000 åldersbedömningar i år

NYHETER

Inom en månad förväntas Rättsmedicinalverket skicka det första utlåtandet om en asylsökandes ålder till Migrationsverket.

– Åldern är viktig i asylprocessen av flera skäl. Inte minst för att veta vilka vi sätter i särskilda boenden, så att vi inte sätter vuxna tillsammans med barn, säger Åsa Carlander Hemingway på Migrationsverket.

Foto: Susanne Lindholm/TT
Migrationsverket och Rättsmedicinalverket håller pressträff om åldersbedömningar.

I den nya processen, där Rättsmedicinalverket handlägger bedömningen, har hittills 1 340 personer fått erbjudande att genomgå en medicinsk åldersbedömning. Av dessa har 1 207 tackat ja.

Migrationsverket räknar med att mellan 3 000 och 14 000 åldersbedömningar kommer att bli aktuella i år.

Den medicinska åldersbedömningen består av röntgenbilder av visdomständer och en knäled, som analyseras av flera läkare. Därefter gör en rättsläkare en bedömning om personen är under eller över 18 år.

– Utlåtandet säger inte exakt hur gammal man är, utan är en bedömning om personen är över eller under 18 år, säger Ann Lemne, utvecklingschef vid Rättsmedicinalverket.

Sedan skickas utlåtandet till Migrationsverket som i sin tur gör en bedömning.

LÄS OCKSÅ:

FAKTA: Härifrån kommer flyktingarna nu – och så många uppges vara under 18 år