Antalet mord minskade i Sverige förra året

avGustaf Tronarp

Färre personer utsätts för dödligt våld i Sverige.

Förra året inträffade 106 sådana fall, en minskning med sex incidenter jämfört med 2015.

Men i ett längre tidsperspektiv ligger det dödliga våldet kvar på en förhöjd nivå, visar ny statistik.

Brottsförebyggande rådet, Brå, har släppt samlad statistik över brottsligheten i Sverige 2016.

Under året anmäldes drygt 1,51 miljoner brott. Det är 6 800 fler jämfört med året innan. Polisen handlade 1,49 miljoner brott, en minskning med 22 000.

Färre fall av dödligt våld

Trenden med en marginell minskning går igen när det gäller det dödliga våldet. Antalet fall av mord, dråp eller misshandel med dödlig utgång minskade till 106 fall 2016, jämfört med 112 incidenter 2015.

Men utvecklingen är inte entydig. Det dödliga våldet mellan män där skjutvapen är inblandade har ökat på senare tid.

– Den typ av dödligt våld som härrör sig från gängkonflikter i storstäderna ökar, och det rapporteras det mycket om i massmedia, säger Sven Granath, analytiker vid Stockholmspolisen till Aftonbladet TV.

– Men det är långtifrån den enda typen av dödligt våld som existerar, utan det är andra fall som styr totalsiffran. Därför kan den här statistiken verka förbryllande för en del.

Kvar på hög nivå

Över en längre tidsperiod är det dock svårt att se någon tydlig trend när det gäller det dödliga våldet, enligt Brå.

2015 års notering på 112 fall var en kraftig ökning jämfört med både 2014 och 2013, då siffran stannade på 87.

För tioårsperioden 2007–2016 är snittet ungefär 92 fall av dödligt våld per år. Det innebär att antalet incidenter låg kvar på en förhöjd nivå 2016.

Lägre andel brott klaras upp

Av de brott som handlades förra året så vidtog polisen utredningsåtgärder i närmare hälften av ärendena. Den andra hälften avskrevs direkt.

Antalet brott som betecknas som personuppklarade, alltså där det fattats ett lagföringsbeslut mot minst en person, var 194 000. Det är en minskning med tio procent jämfört med 2015.

Brå publicerar även ny och reviderad statistik över antalet personer som misstänks för brott. 2016 riktades brottsmisstankar mot 173 000 personer, en minskning med 2 150 personer jämfört med året före. Av de misstänkta var 137 000, eller 79 procent, män.

Antalet misstänkta personer som dömdes för brott var 79 000.


ARTIKELN HANDLAR OM