Sjukvårds- och restauranganställda sextrakasseras mest på jobbet

avEbba Thornéus

Var fjärde undersköterska har utsatts för sexuella trakasserier på jobbet, enligt en undersökning på uppdrag av Arbetsmiljöverket.

Mest utsatta är unga kvinnor mellan 16–29 år.

– Som arbetsgivare är det viktigt att klargöra att sådant här beteende inte accepteras, säger Ulrich Stoetzer på Arbetsmiljöverket.Anställda inom hotell- och restaurang samt inom vård- och omsorg är mest utsatta för sexuella trakasserier från andra personer än chefer och kollegor.

Det visar Arbetsmiljöundersökningen 2015 som publicerades 2016.

– Framförallt de som gör hembesök är en väldigt utsatt yrkesgrupp, säger Kjell Blom på enheten för statistik och analys på Arbetsmiljöverket.

Var fjärde undersköterska utsatt

I undersökningen uppger var fjärde undersköterska att han eller hon har blivit utsatta för sexuella trakasserier från andra personer än chefer och kollegor under de senaste 12 månaderna.

– Då brukarna eller patienterna inte alltid är vid sina sinnesfulla bruk kan det vara svårt att veta vad som är okej och inte, men sexuella trakasserier eller andra trakasserier är aldrig okej, säger Johan Ingelskog, chef för arbetsplats- och avtalsenheten på Kommunal som företräder vårdpersonal.

Vidare förklarar Kjell Blom att även anställda inom hotell- och restaurang är väldigt utsatta, men att antalet anmälningar därifrån är betydligt färre.

– Jag tror att det kan bero på att många kanske tror att trakasserier är en del av arbetskulturen, men de personerna borde verkligen börja anmäla.

Yngre kvinnor mest drabbade

Kvinnor oavsett bransch är enligt undersökningen mer utsatta än män när det gäller sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Framförallt är det yngre kvinnor som drabbas mest.

Var femte kvinna i åldern 16–29 år uppgav att hon utsatts för sexuella trakasserier på jobbet från andra personer det senaste året, och 10 procent säger att de utsatts för sexuella trakasserier av chefer eller arbetskamrater.

Samtidigt har antalet anmälda arbetssjukdomar orsakat av sexuella trakasserier ökat under 2017 enligt siffror från Arbetsmiljöverket.

Med en arbetssjukdom menas en sjukdom som orsakats av något i arbetsmiljön som påverkar den fysiska eller psykiska hälsan negativt.

Metoo kan ha haft effekt

Hitintills i år har 49 fall anmälts, jämfört med 35 fall under 2016 och 36 fall under 2015.

Av de 49 fall som inkommit under 2017 kommer 45 från kvinnor och flest anmälningar har gjorts i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län.

Enligt Ulrich Stoetzer, sakkunnig på Arbetsmiljöverket, kan metoo-kampanjen ha fått och på sikt även få fler anställda att anmäla trakasserier.

– Generellt kan man se att om man för något på tal i media så ökar generellt benägenheten att anmäla och diskutera de frågorna mer öppet.

Arbetsgivarens ansvar att agera

Ulrich Stoetzer förklarar att det är arbetsgivarens ansvar att agera om den anställde utsätts för sexuella trakasserier, oavsett vem det kommer ifrån.

– Som arbetsgivare är det viktigt att klargöra att sådant här beteende inte accepteras. Arbetsgivaren är den som måste ha rutiner och riktlinjer för hur man ska bete sig och hantera sådant här, oavsett arbetsplats eller yrke.

Att vissa grupper är mindre benägna att anmäla trakasserier kan ha många anledningar, bland annat att det uppfattas som en del av arbetskulturen.

– Många har även osäkra anställningsformer, vilket gör att de inte vill göra sig obekväma med cheferna, säger Ulrich Stoetzer.

132 anmälningar bara i år

Även Diskrimineringsombudsmannen (DO) hanterar anmälningar om sexuella trakasserier i arbetslivet, utbildningsområdet och andra samhällsområden där diskrimineringslagen gäller.

Inom arbetslivet hanterar DO ärenden först om facket har valt att inte hantera ärendet eller om arbetstagaren inte är fackligt ansluten.

Hitintills i år har 132 anmälningar rörande sexuella trakasserier inkommit, medan motsvarande siffra för 2016 var 136 stycken.

Merparten av anmälningarna som omfattar sexuella trakasserier kommer från skolväsendet, vilket Aftonbladet tidigare skrivit om.