Sture Bergwall kräver 15 miljoner i skadestånd

Av: Josefin Silverberg

Publicerad:
Uppdaterad:

Sture Bergwall kräver 15 miljoner i skadestånd från staten för det
det psykiska lidande han utsatts för under Thomas Quick-åren.

Det framgår av en ansökan till Justitiekanslern som lämnades in idag, vilket Dalarnas tidning och Avesta tidning var först med att rapportera om.

Ett av skälen till det omfattande skadeståndskravet uppges vara den omfattande mediauppmärksamheten kring Sture Bergwall.

Under fredagen lämnade Sture Bergwall, tidigare känd som Thomas Quick in en ansökan till justitiekanslern, JK, som lämnades in klockan 12 idag.

Bergwall vill ha 15 miljoner i skadestånd för de år han suttit fängslad. Han har totalt dömts för åtta mord, och friades 2013 från den sista morddomen efter år av rättsprocesser.

I skadeståndskravet som är undertecknat av Sture Bergwalls juridiska ombud Angelica Ridbom anges en rad skäl till skadeståndets summa. Bland annat hänvisar man till den exceptionellt långa tiden han varit intagen för vård och att osäkerheten om längden av intagningen har påverkat Bergwall negativt och bidragit till ökat lidande.

Ombudet uppger också den mediala uppmärksamheten kring Bergwalls morddomar som anledning till att skadeståndskravet på 15 miljoner är skäligt.

”Extremt omfattande mediabevakning skäl till särskild ersättning”

“Bergwall lever idag och kommer alltid att leva som en offentlig person om än så ofrivilligt”. Det mediala intresset kring Bergwalls persona har skapat och fortsätter att skapa ett enormt intresse i Sverige. Kraftig mediabevakning är såldes något som kommer att fortgå. Det bör såldes anses vara ett unikt ärende och Bergwall torde erhålla särskild ersättning för den extremt omfattande mediabevakningen” skriver Ridbom i skadeståndansökan.

Sture Bergwall släpptes fri från det rättspsyk i Säter i mars 2014 efter att ha suttit inlåst i 23 år.

Aftonbladet söker Sture Bergwall.

Publicerad:

LÄS VIDARE