Kvinnor får mens-ledigt

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Indonesien inför generösa ledighetslagar

Fattigt, folkrikt (215 miljoner) och muslimskt men Indonesien har ändå slagit de rika välfärdsländerna i Europa på fingrarna.

Som första land har man lagstiftat om fullt betald mens-ledighet för 25 miljoner förvärvsarbetande kvinnor.

Två dagar i månaden.

Till detta kommer mammaledighet i tre månader och sex veckor fritt efter missfall - också det betalt av arbetsgivaren.

Bo Gunnarsson

Publicerad: