HD tror att kvinnan ljuger

Publicerad:
Uppdaterad:

Professor i straffrätt: Domen är överraskande

Högsta domstolen anser inte att den 35-åriga kvinnan varit i ett hjälplöst tillstånd den där natten i februari förra året.

Därför frias de tre åtalade männen.

– Tydligen tror HD att kvinnan ljuger, säger Madeleine Leijonhufvud, professor i straffrätt.

När hovrätten prövade Tumbamålet slog den fast att kvinnan varit så berusad att hon var hjälplös, men att männen inte insåg det. Därför friades de.

Men HD gör alltså en helt annan bedömning.

– Det är lite förvånande att en enhällig Högsta domstol har en annan uppfattning än en enhällig hovrätt när de hört samma historia, säger Madeleine Leijonhufvud på Stockholms universitet.

Den 35-åriga kvinnan själv minns inte mycket av natten den 16 februari förra året. De åtalade männen berättar däremot samstämmigt och detaljerat om vad som hände i hennes lägenhet i Tumba.

Ord står mot ord

Och eftersom teknisk bevisning i stort sett saknas så ligger männens berättelser till stor del till grund för högsta domstolens bedömning.

– Om kvinnan talar sanning om att hon ingenting minns, så tyder ju det på att hon var i ett hjälplöst tillstånd. Så tydligen tror HD att hon ljuger, säger Madeleine Leijonhufvud.

– Och med den bedömningen så är det naturligtvis riktigt att man frikänner dem. Männen är ju bara åtalade för att ha utnyttjat en person som är i hjälplöst tillstånd.

Enligt en relativt ny dom från Europadomstolen är varje form av sexuellt umgänge utan samtycke – även om offret inte gjort motstånd - otillåten.

"Lagen måste ändras"

Men så är inte den svenska sexbrottslagen utformad. Enligt svensk lagstiftning krävs nämligen dessutom att offret tvingats till sex.

– Det är bra att HD talar om det för vår justitieminister, för så ser inte vår lag ut, säger Madeleine Leijonhufvud.

– Vi lever inte upp till Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Så vi måste ändra vår lag så att den blir just så som HD skriver att den är. Nämligen att den låter var och en bestämma om han eller hon vill.

– Den svenska lagen, och de svenska domstolarna i enighet med lagen, utgår ifrån på sexualitet som inte är kvinnors. Och den speglar heller inte synen på sexualitet hos svenska män i dag, säger Madeleine Leijonhufvud.

Kan prövas av Europadomstolen

En förändring av lagstiftningen är på väg. Enligt det lagförslag som presenterats ska sexuellt utnyttjande av redlöst berusade personer ändras till våldtäkt.

Men det ska fortfarande krävas att offret befann sig i ett hjälplöst tillstånd. Och även kravet på våld eller hot om våld ska finnas kvar.

Därför lever inte heller denna upp till Europakonventionens krav, säger Madeleine Leijonhufvud:

– Jag har flera gånger framfört till justitieminister Thomas Bodström vad domen från Europadomstolen kommer att innebära, säger hon.

En kvinna som är missnöjd med en svensk dom i ett våldtäktsmål skulle alltså kunna vända sig till Europadomstolen och klaga på den svenska lagen.

Diskriminerande - åt båda hållen

Domstolarna måste utbildas om vad hjälplöst tillstånd innebär och vad som kan orsaka det.

Det säger Lena Feuk, advokat som specialiserat sig på övergrepp mot kvinnor.

"Verklighetsfrånvänd dom"

Den friande HD-domen i Tumbamålet kommer att få betydelse för den nya sexbrottslagen.

Det säger Jämo Claes Borgström.

– Det är en verklighetsfrånvänd inställning som domen ger uttryck för, säger han.

"Inte överraskande"

HD:s dom var väntad.

Det säger Anne Ramberg, generalsekreterare i Advokatsamfundet.

Läs mer

Fredrik Rundkvist

Publicerad: