"Pastorn redan dömd av opinionen"

NYHETER

Om tre veckor meddelas domen

Uppsala

I dag avslutades rättegångsdramat i Knutbymålet.

Pastorns försvarare hävdade att barnflickan har skådespelartalang – och barnflickans försvarare undrade om man kan straffa ett verktyg.

Den 30 juli meddelas domen.

Foto: Barnflickan och pastorn.

Det näst sista kapitlet i ett av de mest spektakulära brottsfallen i svensk kriminalhistoria skrevs på fredagen.

När rättegången om morden och mordförsöken i Knutby avslutades i Uppsala tingsrätt krävde Knutbypastorns försvarare att hans klient ska frikännas på samtliga punkter.

Samtidigt yrkade barnflickans advokat på rättspsykiatrisk vård för barnflickan vid en fällande dom.

Det sista kapitlet skrivs om tre veckor.

Då meddelas domen.

”Pastorn dömd av massiv opinon”

Pastorns försvarare, advokat Ola Nordström, inledde sitt anförande med en presentation av sin klient som människa.

– Han är redan dömd av en massiv opinion. Han är i underläge och har fått kämpa sig upp från de fördömda, sa Nordström.

Advokaten förklarade att den 27-åriga barnflickan är den centrala figuren i hela utredningen. Pastorns och hans barns framtid ligger i rättens prövning av hennes berättelse.

Han målade upp en bild av en ung kvinna med en glad och positiv utstrålning. Hennes berättelse gjorde ett starkt intryck i rätten, rapporterar TT.

Barnflickans psykiska störning

– Hon har ett rikt känsloutspel och har skådespelartalang. Det är positiva egenskaper, men det är egenskaper som kan vara farliga när man ska bedöma trovärdigheten i det hon säger.

Ola Nordström ifrågasatte att barnflickans allvarliga psykiska störning med vanföreställningar enbart skulle inskränka sig till att döda på Guds uppdrag.

– Jag tror inte att man bara kan ha ett tema för psykiska vanföreställningar. Det går inte att utesluta att barnflickan haft vanföreställningar på andra områden, till exempel hennes tolkning av sms-meddelandena, hävdade Nordström.

Pastorns advokat avslutade sin plädering med att kräva att hans klient ska frikännas på samtliga åtalspunkter.

”Barnflickan hade inga motiv”

– Kan man straffa ett verktyg?

Det var första orden i advokat Christer Söderbergs slutanförande. Barnflickans försvarare menade att barnflickan hade varit under pastorns kontroll när hon begick sina brott.

Barnflickan hade inga egna motiv, varken svartsjuka eller något annat, fortsatte Söderberg.

– Barnflickan älskade pastorn men insåg att hon aldrig skulle bli hans nästa hustru. Han var hennes guide i livet i religiösa frågor.

I målet står pastorns ord mot barnflickans.

– Hon är inte mindre trovärdig på grund av sin psykiska sjukdom. Hennes vanföreställningar är inte generella, sade Söderberg vidare.

Enorm psykisk press

Barnflickans advokat Christer Söderberg delar inte åklagarens uppfattning om att barnflickan ska dömas till livstids fängelse.

Söderberg pekade på tre punkter som talar emot ett livstidsstraff – även om det hade gått att säga att barnflickan i juridisk mening är frisk.

Hon var noga med att försöka orsaka så lite lidande som möjligt.

Hon var utsatt för en enorm psykisk press.

Både Socialstyrelsen och en rättspsykiatrisk undersökning har konstaterat att hon lider av en allvarlig psykisk störning.

Han betonade även att allt barnflickan berättat – med undantag för få detaljer – gått att kontrollera.

– Barnflickan har gett en logisk och sammanhängande berättelse utan motstycke i svensk kriminalhistoria sedan hon förstått att pastorn duperat henne, sa Söderberg.

Kräver skadestånd till barnen

Advokat Anne-Marie Bonde representerar pastorns tre små barn.

Hon kräver 200.000 kronor i skadestånd till varje barn – 100.000 för vardera dödsfall.

Även om pastorns andra fru inte var deras biologiska mamma fungerade hon som mamma för dem.

– Alla tre barnen har sett henne som sin mamma. Det minsta känner ingen annan mamma, sa Anne-Marie Bonde.

De två äldsta barnen är läskunniga. Anne-Marie Bonde anser att de inte har kunnat undgå all den uppmärksamheten som mordfallet väckt – och det kommer de alltid att få bära med sig.

– De kommer för alltid vara pastorns barn, Knutbybarnen.

Anne-Marie Bonde representerar också pastorns första hustrus föräldrar och hennes bror. De kräver 75.000 kronor per person.

– De har lidit svårt sedan hon dog och de har också lidit av uppmärksamheten kring utredningen och rättegången.

Fler artiklar:

Nicklas Hermansson, TT