”Jag har inte hört talas om den uppgiften”

Foto: Landgren med sällskap festar loss.
NYHETER

Han kallar sig en av Sveriges främsta uppfinnare och påstår att han äger ett 30-tal patent och mönsterskydd.

Men han vägrar kommentera de påstådda patenten och hänvisar till sin advokat, Jan Lindén.

– Jag vet inte ens var uppgiften kommer i från och har inte hört talas om den uppgiften, säger advokaten.

Stefan Landgren är inte särskilt pratsam när Aftonbladet ställer frågor om patenten.

Han säger att advokaten har avrått honom från att prata om dem.

Advokat Jan Lindén säger sig inte känna till uppgiften om 30 patent och vill i övrigt inte kommentera någonting:

– Alltså jag kommenterar inte vare sig vilka klienter jag har eller vad mina ärenden rör.

Stefan Landgren säger att han i dag inte längre äger aktier i Aktivhus och Convertera.

Limousine, champagne och nöjen i Kina uppger han att han har betalat ur egen ficka.

Stefan Landgren anser inte att han har gjort något fel eller orätt varken kring Ringen­ärendet eller hans nya satsningar. Richard Aschberg