Sverige röstade ja till köttklister

Kan sätta ihop mindre delar till hel filé

Trombin, ett nytt så kallat köttklister, är på väg mot godkännande inom EU.

Sverige har röstat ja till produkten, som tillverkas av blod från ko eller gris.

Med hjälp av enzymet trombin kan köttdelar sättas ihop på ett enklare sätt, till exempel kan mindre delar av fläskfilé sättas ihop till något som ser ut som en hel färsk filé.

På måndagen fattades beslut om trombin i EU-kommissionens ständiga kommitté för livsmedelskedjan och djurhälsa (SKLD). Ett land röstade emot och ett lade ner sin röst. Övriga länder inklusive Sverige röstade ja.

Ordentlig märkning

Det viktigaste för Sverige var ordentlig märkning av produkter som innehåller trombin, berättar avdelningsdirektör Evelyn Jansson-Elfberg på Livsmedelsverket.

– Det är ingen fara med att äta det, men risken är att kunden får betala ett för högt pris. Det är vilseledandeaspekten vi har reagerat för, säger hon.

Därför har Sverige och ytterligare några länder argumenterat för att trombin ska klassas som livsmedelstillsats i stället för processhjälpmedel.

Den linjen vann gehör och det innebär att produkter med trombin bara kommer att kunna säljas i förpackningar till slutkonsument där trombininnehållet deklareras. Intill produktnamnet ska det stå: "Kommer från sammansatta köttdelar". Om trombinet är framställt av grisblod ska detta också stå på förpackningen.

Inte i storkök

Det kommer däremot inte att kunna användas inom cateringbranschen eller i storkök, vilket Evelyn Jansson-Elfberg är mycket nöjd med.

– Hade vi bara röstat nej hade det gått igenom i alla fall och då hade det blivit tillåtet inom catering så som tillverkaren ville. Så vi är nöjda med det här, säger hon till TT.

Kommittébeslutet ska nu skickas till ministerrådet och EU-parlamentet, som får tre månader på sig att komma med synpunkter. Därefter fattas EU-kommissionens slutgiltiga beslut och detta ska sedan bakas in i svensk lag, innan trombin blir tillåtet här.

Åke Rutegård, vd för branschorganisationen Kött och Charkföretagen, kan inte uttala sig om svenska företags intresse av att börja använda det nya sättet att klistra ihop kött med hjälp av trombin.

– Jag har hört mig för bland våra medlemsföretag och för dagen är det inte aktuellt. Frågan kommer med säkerhet att diskuteras i vårt kvalitetsråd, som består av experter från medlemsföretagen, säger han.

Konsumentens val

Han betonar att det är upp till varje företag att ta ställning och i slutänden konsumentens sak att göra ett aktivt val av vad man vill äta.

Kan det bli så att konsumenterna känner att köttbranschen försöker luras?

– Ja, det finns en fara för det. Vi är väldigt uppmärksamma på risken för att konsumenterna ska vilseledas, säger han.

TT

Publisert: