Svenskarna bra på att skydda sina fritidshus

NYHETER

Var tredje har larm på landet

Nästan hälften av alla fritidshusägare i Sverige har någon form av grannsamverkan i sitt fritidshus område. Dessutom har en tredjedel installerat ett larm i sitt fritidshus.

Och åtgärderna verkar ha gett resultat. Enligt Brottsförebyggande rådet har inbrotten i fritidshus minskat.

Nästan hälften av alla som äger ett fritidshus, 49 %, uppger i den senaste Bobarometern att de har någon form av grannsamverkan i sitt fritidshus. Dessutom uppgav 35 procent att de hade ett larm installerat. Bland de som inte äger ett fritidshus uppger 44 procent att de skulle installera ett larm om de hade ett fritidshus.

Verkar ge resultat

Att svenskarna nu i stor utsräckning skyddar sin afritidshus verkar ha gett resultat. Enligt statistik från BRÅ, Brottsförebyggande rådet, har antalet inbrott i fritidshus halverats de senaste 10 åren, skriver Svensk Fastighetsförmedling i ett pressmeddelande.

Bobarometern är en undersökning från Svensk Fastighetsförmedling som regelbundet mäter svenskarnas attityder i olika boendefrågor. 3 084 respondenter från hela Sverige ingick i den senaste mätningen som var under perioden 10 mars till 23 mars 2010.