M svarade med SD-kopia

Uppdaterad 2011-03-10 | Publicerad 2010-10-22

Svar om flyktingar liknade SD-program

I ett svar på ett departementsförslag formulerade sig Moderaterna i Botkyrka nästan identiskt med en text i Sverigedemokraternas principprogram.

– Likheterna mellan texterna är en ren tillfällighet, säger Jimmy Baker (M) till Aftonbladet.

Jimmy Baker (M).

Det aktuella departementsförslaget gick ut på att även invandrare som inte är flyktingar bör få gå en introduktion till det svenska samhället när de kommer till kommunerna. Kommunstyrelsen i Botkyrka svarade, men Moderaterna valde att formulera ett eget svar.

Kommunalråd Katarina Berggren (S) reagerade på Moderaternas svar. I texten fanns ett stycke som var nästan identiskt Sverigedemokraternas principprogram.

– Det jag läser i Moderaternas yttrande gör mig väldigt bekymrad. Det här mönstret finns i Europa, att konservativa partier valt att använda samma språkbruk som främlingsfientliga partier, säger hon till DN.

Tar avstånd

Jimmy Baker (M) har godkänt texten och står som ansvarig för yttrandet som skrivits av kollegor. Han beklagar det hela och tar avstånd från Sverigedemokraterna.

Han utgår ifrån att det är rena slumpen att texterna är så pass lika.

– Ingen är mer förargad än jag över att det har blivit så här. Vi vill inte efterlikna Sverigedemokraterna och har inte använt deras text som förlaga, säger han till Aftonbladet.

Diskutera internt

Jimmy Baker påpekar att det endast är cirka fem rader på deras 1,5 sidor långa svar som liknar SD:s principprogram.

– Hade jag känt till likheten, hade vi formulerat oss annorlunda för vi vill inte bli förknippade med dem. Men samtidigt står vi för det vi har skrivit, säger han.

Jimmy Baker berättar att man nu kommer utreda händelsen och ta en diskussion om det internt i partiet.

– Vi kommer självklart diskutera hur man skriver och vad som gäller. Om det skulle röra sig om någon form av inspiration från Sverigedemokraterna så är det inte okej.