Nyheter

"Var är satsningarna på jobben?"

Av: 

Susanna Vidlund

TT

NYHETER

Vänsterpartiets Ulla Andersson kritiserar budgetpropositionen

– Man kan konstatera att efter åtta år av borgerlig styre kommer vi vara tillbaka på ruta ett, säger Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson till Aftonbladet.

Hon är kritisk till "bristen på jobbförslag".

Enligt Ulla Andersson (V) kommer "arbetslösheten att vara uppe på samma höga nivå som när alliansen tillträdde 2006".

– Var är jobbförslagen någonstans? Det är en konstant arbetslöshet som vi har att se fram emot i ett borgerlig Sverige. Det pratas mycket om jobblinjen och att söka jobb men regeringen blundar för sitt ansvar att skapa arbetstillfällen, säger Ulla Andersson.

Hon efterlyser framför allt investeringar i förskolan och inom äldreomsorgen.

– Det skulle vara effektivt, ge jobb direkt och samtidigt skulle det stärka Sverige.

Mindre barngrupper

Ljuspunkter i budgetpropositionen anser hon är allmän förskola för alla treåringar samt bostadsbidragshöjningen som är "bra och nödvändig". Dock anser hon att det behövs fler satsningar på barnfamiljerna.

– Jag tror att många barnfamiljer vill se minskade barngrupper i förskolan. Jag möter många som känner stor oro. Vi har stora barngrupper i förskolorna i dag och det leder till en stressig vardagssituation. Jag är själv förskollärare och vet hur svårt det är att möta varje enskilt barn var dag om grupperna blir för stora. Alla föräldrar vill att barnet ska bli bekräftat varje dag.

En annan sak som Ulla Andersson är starkt kritisk till är de rådande sjukförsäkringsreglerna.

– Förändringar på det området lyser med sin frånvaro. Efter allt prat om satsningar på välfärd hade man förväntat sig några satsningar på det området.

Östros om arbetslösheten

Socialdemokraternas ekonomisk-politiske talesman Thomas Östros anser att regeringen saknar åtgärder för att få ner arbetslösheten. Den borde ha underlättat för småföretagen, investerat mer och fyllt på i kommunernas kassor. Det hade givit direkt effekt på sysselsättningen.

– Den stora utmaningen är att arbetslösheten biter sig fast och risken är att vi i nästa lågkonjunktur är ytterligare ett trappsteg upp, säger Östros.

Han konstaterar att trots att regeringens prognoser talar om fyra starka år framöver, beräknas arbetslösheten vara 6 procent.

– Och det finns inga initiativ när det gäller sjukförsäkringen och den stora utförsäkringen av människor som sker i år och nästa år. Det är olyckligt att regeringen inte biter huvudet av skam och erkänner att det blev fel och gör ordentliga förändringar, säger han.

"Brist på klimatpolitik"

Enligt Miljöpartiet borde regeringen ha visat ödmjukhet inför det faktum att den kommer regera i minoritet.

"I budgeten ser vi inga ambitioner att skapa ett förbättrat samarbetsklimat. Särskilt allvarligt är det med tanke på att Anders Borg själv talar om en stundande lågkonjunktur", skriver Miljöpartiets ekonomisk-politiska talesperson Mikaela Valtersson i ett pressmeddelande.

"Om regeringen hade menat allvar med att söka breda lösningar hade man framför allt behövt ompröva sjukförsäkringspolitiken och bristen på aktiv klimatpolitik. Här finns det också ett starkt folkligt stöd för ytterligare insatser", skriver Valtersson.

ANNONS EXTERN LÄNK

Sjuk? Testa om du har Covid-19 med smidigt hemmatest – beställ här

Quicktest

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter