Så ska staten göra din brevlåda digital

avJosefin Lundh

NYHETER

Snart kan din brevskörd minska drastiskt.

Nu går svenska myndigheter ihop för att istället lämna meddelanden digitalt. Förhoppningen är att skapa en tjänst där all kontakt med myndigheter samlas.

Hemsidan går under namnet Minameddelanden.se och ska fungera som en digital brevlåda. Än så länge är Bolagsverket, Skatteverket och Transportstyrelsen anslutna till sidan, men bara för vissa ärenden. Tanken är att tjänsten i framtiden ska samla meddelanden från alla myndigheter.

Initiativet till projektet kommer från myndigheters vilja att lättare nå personer eller företag, men också privatpersoners önskemål.

– Det är en tjänst som skulle kunna underlätta tillvaron. Främst gäller det människor som redan är internetvana och redan betalar sina räkningar på internet till exempel, säger Inger Greve, kommunikatör på Skatteverket.

Snabbheten viktigast

Inför projektet genomfördes en undersökning för att ta reda på människors inställning. Enligt Ingrid Greve visade den på ett intresse hos privatpersoner att få myndighetsmeddelanden elektroniskt istället för på papper.

– För privatpersonen är det snabbheten som är viktigast, och att det är enkelt och bekvämt. Sedan är den till skillnad från vanlig post inte knuten till en fysisk plats, utan till en själv, säger hon.

Farhågor som lyfts i undersökningen är bland annat att som äldre tvingas in på den elektroniska vägen och frågor som rör säkerheten kring uppgifterna.

– Det är helt frivilligt att skapa ett konto, det är bara en möjlighet som ges, säger Inger Greve.

Mycket pengar kan sparas

En större lansering av tjänsten kommer senare under året. Först hoppas Skatteverket att fler myndigheter ska ansluta sig för att göra tjänsten så attraktiv som möjligt.

– Vi vill fylla den med tillräckligt intressant innehåll, så en kritisk massa kan få bra meddelanden, säger Inger Greve.

Förutom att underlätta kommunikationen mellan myndigheter och privatpersoner hoppas Skatteverket också att tjänsten ska spara pengar. Utgifterna för post hos svenska myndigheter är upp emot en miljard kronor kronor och med en digitalisering skulle mycket pengar kunna sparas in.