Jämtin: Vi måste prata mer om jobben och skolan

avAnette Holmqvist, Elisabeth Marmorstein

1 av 2 | Foto: Lina Boström Einarsson
Partisekreterare Carin Jämtin har tagit fram ett förslag.

Socialdemokraterna tappar rejält i SCB:s stora mätning - 2,5 procentenheter.

– Att vi gått ned sedan i maj tror jag beror på att vi har en spretig politisk agenda i Sverige, vi måste prata mer om jobben och skolan, säger Carin Jämtin, partisekreterare (S).

Inget av blocken skulle få egen majoritet om det vore val i dag.

SCB:s partisympatimätning är den största opinionsundersökningen av alla. Totalt har 9000 personer tillfrågats om hur de skulle rösta om det vore val i dag.

Vill prata jobb och skola

Socialdemokraterna och de andra rödgröna partierna är fortfarande större än alliansen, trots att S backar rejält.

Carin Jämtin tar tillbakagången med ro.

– Det är vår bästa siffra i SCB sedan maj 2009 och det gör att vi har ett bra utgångsläge inför den andra halvan av mandatperioden, trots att vi har backat sedan i maj, säger hon.

Orsaken tror hon är att den offentliga politiska debatten har varit spretig de senaste månaderna.

– Debatten har inte varit fokuserad på jobb och skola, frågor som är viktiga för väljarna inför valet. Vi får se till att vi kommer tillbaka till den dagordningen, det ansvaret tar vi själva.

Rödgrön majoritet

De rödgröna partierna S, V och MP samlar tillsammans 49,1 procent av rösterna jämfört med 41,8 för regeringsalliansen M, FP, C och KD.

Men inte heller moderaternas partisekreterare Kent Persson vill medge att han är oroad.

– Blockskillnaden minskar. Den är drygt sju procent och det är fullt möjligt att vända detta i en valrörelse, säger han.

Den senaste tiden har fler folkpartister öppet slagit fast att alliansen skadar dem mer än den gynnar dem. I dagens mätning får KD 3,8 procent och skulle därmed åka ur riksdagen om det vore val idag. Men Kent Persson säger blankt nej till alla tankar på en gemensam valsedel.

– Vi kommer att gå till val som en allians för att vinna människors förtroende att fortsätta förbättra Sverige, säger han.

Även KD:s partisekreterare Acko Ankarberg menar att alliansen är det bästa alternativet för hennes parti.

– Vi tänker se till att KD blir mer synliga samtidigt som vi inte tvekar på att alliansen är en bra form för regeringssamverkan. Vi når goda resultat.

"Underbetyg för regeringen"

Den största förändringen i dagens mätning är SD:s framgång. Partiet ökar med 2,5 procentenheter.

Både Carin Jämtin och Kent Persson förklarar uppgången med det ekonomiska krisen i Europa och varslen i dess spår.

– I orostider växer missnöjespartier. Det gör att vi måste fokusera på samhällsproblemen så att vi visar att vi tar människors oro på allvar.

Carin Jämtin:

– När arbetslösheten ökar och sysselsättningen går ner så skapar det en oro i samhället och därmed en grogrund för den här typen av partier. Jag tycker att man verkligen kan ge ett underbetyg till regeringen som inte kan hantera den här situationen och se till att vi faktiskt får ut bättre köpkraft och en större framtidstro hos hushållen.

Tar från S och M

Sverigedemokraterna har sedan i maj plockat främst från hennes eget parti, men totalt sedan valet 2010 är det från Moderaterna man plockat flest - 1,2 procentenheter.

–  När människor är oroliga visar de sitt missnöje genom att signalera att de kan tänka sig att rösta på Sverigedemokraterna. Den oron måste vi ta på allvar, säger Kent Persson.

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson är dock mycket nöjd med sitt eget partis uppgång.

– Denna ökning följer ju trenden för vad tidigare mätningar indikerat så jag är inte förvånad, men samtidigt väldigt glad, säger han i en skriftlig kommentar.

Texten uppdateras