Försvaret vill att tolkasyl övervägs

NYHETER

Försvarsmakten vill att asyl övervägs för de tolkar som arbetat med svenska soldater i Afghanistan.

Flera av tolkarna fruktar för sina liv när insatsen avslutas 2014.

Försvarsmakten är nu klar med den snabbutredning av situationen för de lokalanställda vid den svenska basen när styrkan avvecklas. I skrivelsen till försvarsdepartementet medger myndigheten att den inte äger asylfrågan, men "anser med anledning av föreliggande hotbild mot civilt anställd personal att det är av vikt att denna eller andra möjligheter övervägs".

Försvarsmakten påpekar att berörda myndigheter skulle kunna pröva en individs önskemål om stöd, till exempel inom systemet för den nationella flyktingkvoten.

Styrkan har i dag åtta civila afghaner direkt anställda. Ytterligare 24 tolkar finns bland de omkring 200 civila som anlitas via bemanningsföretaget Supreme.

Många av tolkarna fruktar hämndaktioner från talibansympatisörer och önskade i somras asyl i ett brev till den svenska ambassaden.

I sin skrivelse påpekar Försvarsmakten att man inte kommer att kunna följa upp vad som händer med de lokalanställda efter att insatsen avslutats. Det betonas också att hanteringen av de lokalanställda påverkar möjligheten att lösa uppgifter i kommande internationella insatser.

TT