S satsar på jobbgaranti för unga

Av: Anette Holmqvist, Pär Karlsson

Publicerad:
Uppdaterad:

Lägger snålare budget än regeringen

Magdalena Andersson.
Foto: Anna Tärnhuvud
Magdalena Andersson.

Drygt fem miljarder av den Socialdemokratiska budgetkakan går till en 90-dagarsgaranti för att få unga i jobb eller skola.

– Vi tar ett mycket tydligt första steg i vår motion, säger Magdalena Andersson, ekonomisk talesperson (S).

Men S vill också slopa Fas 3, höja a-kassan och förbättra matchningen på arbetsmarknaden.

Magdalena Andersson håller just nu en presskonferens där hon går genom vilka satsningar S gör i sin skuggmotion. Det är partiets svar på regeringens höstbudget och kan sägas vara de prioriteringar S hade gjort om de hade styrt landet.

– Det här är en budget med stora investeringar i jobb och skola för att vi ska kunna ta vara på den ekonomiska uppgång vi ser komma, säger Andersson.

En stor del av pengarna satsas för att nå det mål som S tidigare satt upp - att Sverige ska ha den lägsta arbetslösheten i Europa 2020.

Bland de åtgärder som därför finns med bland S-förslagen är att införa en 90-dagarsgaranti för unga. I ett första steg berör det ungdomar som varit utan jobb mer än 180 dagar. Full effekt får garantin först 2017.

– Vi tar ett stort första steg, säger Andersson.

Kravet på garantin drevs fram av partiets ungdomsförbund SSU inför S-kongressen i april och den handlar om att arbetslösa unga ska få jobb eller utbildning inom tre månader.

"Viktigt stödja människor"

Magdalena Andersson inledde sin presskonferens med att dra hur hon ser på det ekonomiska läget. Hon menar att Sverige går mot ljusare tider - vilket ställer nya krav på politiken.

Enligt Andersson är åtgärder för att få människor som saknar jobb eller är i Fas 3 i jobb, för att minska risken för överhettning i ekonomin.

– Om vi inte lyckas stödja människor att komma närmare arbetsmarknaden kommer Riksbanken via höga räntor tvingas matta av uppgången i ett alldeles för tidigt skede, säger hon.

Bland de satsningar hon nämnde var 6 000 nya platser i bristyrkesutbildningar. Hon slog fast att det saknas utbildad arbetskraft inom många yrken, varav en del inte kräver särskilt lång utbildningstid. Som exempel där det finns brister nämnde hon kockar, lastbilsmekaniker, golvläggare och sjuksköterskor.

Men Andersson slog också fast att S vill höja taket i a-kassan och ersättningsnivån till 80 procent under hela ersättningsperioden.

Snålare budget

Regeringen har tidigare gjort bedömningen att reformutrymmet för nästa år är drygt 24 miljarder. Det är en bild som Magdalena Andersson inte delar.

Hennes budget är därför 3,6 miljarder snålare i reformutrymme än regeringens.

– Vi har stora underskott i de offentliga finanserna och vi ligger inte enlighet med de budetpolitiska regelverken, slog Andersson fast.

Mycket av det som Magdalena Andersson presenterade har varit känt sedan tidigare.

Bland annat viks 2 miljarder till innovationssatsningar som ökat samarbete mellan politik, näringsliv och akademi för att möta framtida utmaningar inom forskning-, medicinteknik samt klimatområdet.

Och S vill också ha ett paket för skolan på 4,5 miljarder, med mindre klasser och tidigare insatser men också en lärarmiljard för att förbättra lärarkårens karriärmöjligheter och yrkets status.

Borg kommenterar

Annat som också är känt sedan tidigare är en satsning på att höja kvaliteten i äldreomsorgen och minska trycket på personalen inom vården. Att stärka Sveriges möjligheter att exportera sina varor och tjänster utomlands samt ge barn och unga möjlighet till en bättre fritid genom satsningar på kultur och idrott.

Med S budget har alla oppositionspartier utom Vänsterpartiet nu presenterat sina skuggmotioner. Många av partiernas budgetförslag kan väntas följa med in i den kommande valrörelsen inför supervalåret 2014.

Finansminister Anders Borg (M) väntas kommentera hur han ser på S budget inom kort.

Publicerad: