Spioncheferna har ljugit förr

NYHETER

Skyller ifrån sig och hävdar att Vita huset var informerat

De visade inte minsta tecken på ånger.

De har inte gjort något fel. Allt har gått rätt till och Vita huset kände till allt.

Spioncheferna skyller ifrån sig men går det att lita på vad de säger?

Anfall är bästa försvar. Med den devisen som ledstjärna gick de två amerikanska spioncheferna Keith Alexander, chef för NSA, National Security Agency och underrättelsechefen James Clapper till attack mot sina kritiker.

Föga förvånande hävdade de vid förhör i kongressen att all avlyssning och övervakning sker för att skydda amerikanerna mot terrordåd.

Vilket inte rimmade särskilt väl med ett annat av deras påståenden. Att det är ren rutin att avlyssna utländska ledare även från vänligt sinnade länder. Någon förklaring till hur avlyssning av Angela Merkel kunde förhindra terrordåd gav de inte.

Offerlamm

I den senaste veckans vändning av avlyssningsskandalen är det uppenbart att president Obama försökt distansera sig från tjuvlyssnandet på USA:s vänner för att istället låta NSA bära hundhuvudet.

Varken Alexander eller Clapper var dock villiga att agera offerlamm.

På direkta frågor hävdade de att Vita huset informerats.

– Kanske inte ner i minsta detalj, tillade Clapper.

Vilket åter väcker frågan om hur mycket president Obama egentligen visste. Vita husets talesmän har varit ovilliga att gå in på detaljer men andemeningen har varit att Obama inte känt till avlyssningen av Merkel eller andra världsledare.

Det motsägs av före detta underrättelseexperter och tjänstemän som hävdar att presidenten normalt är informerad om sådana här fall.

Lögnare

– Det vore ovanligt om Vita husets högsta tjänstemän inte kände till de exakta källorna och metoderna att samla in information, säger Michael Allen till New York Times. Han satt i det nationella säkerhetsrådet under George W Bush tid i Vita huset.

Frågan är vilken trovärdighet Alexander och Clapper har. De har avslöjats som lögnare när de tidigare blivit utfrågade av kongressen. Clapper hävdade i mars att USA inte samlade in någon som helst data om miljontals amerikaner. Något som Snowdens avslöjanden visar var en ren lögn.

Alexander påstod i vittnesmål i juni efter att NSA-skandalen briserat att massövervakningen hjälpt till att förhindra 54 terrordåd. Tidigare i oktober erkände han att det var en lögn. Möjligen har avlyssningen avvärjt ett enda terrordåd.

Försök pågår att åtala de två spioncheferna för mened för att de förde kongressen bakom ljuset.

Med tanke på det var det en aning märkligt att politikerna i representanthusets underrättelseutskott inte precis ställde de två underrättelsecheferna mot väggen. Faktum är att de var ovanligt hovsamma.

Rädda kanske att framstå som "soft on terror".