Svenska ungdomar näst lyckligast

Australiska ungdomar är lyckligast.

Därefter kommer de svenska.

Sämst mår de nigerianska ungdomarna.

Det är i en ny rapport, Index för lyckan hos ungdomar, som International Youth Foundation, the Center for Strategic and International Studies och Hilton Worldwide undersökt hur välmående och lyckliga ungdomar är i 30 av världens länder, skriver Business Insider.

I de 30 länderna bor 70 procent av världens ungdomar, definierade som personer mellan 12 och 24 år.

Forskare har tittat på 40 olika parametrar för att mäta medborgerligt deltagande, ekonomiska möjligheter, utbildning, hälsa, informations– och kommunikationsteknologi samt säkerhet.

Ungdomslycka är viktig

I rapporten rankas Australien som det land där ungdomarna mår bäst. Därefter kommer Sverige, följt av Sydkorea, Storbritannien och Tyskland.

På andra sidan skalan hamnar Nigeria sist, slagen av Uganda och Tanzania.

Rapporten slår fast att ungdomars välmående bör tas på allvar.

”Samhällen som inkluderar ungdomar tenderar att i högra grad utvecklas och blomstra. Exklusion riskerar att leda till minskad tillväxt, brottslighet och oro”, står det i rapporten.

Självskadebeteende i topp

Samtidigt som länderna på den övre halvan i rapportens resultat till stor del består av höginkomstländer med lägre ungdomsdödlighet, så har de samtidigt högre siffror för ungdomsstress och självskadebeteende. Just de faktorerna drog ner betyget för bland annat USA, skriver Business Insider.

Av höginkomstländerna är det bara Ryssland som inte hamnar på topp tio-listan.

Läs hela rapporten här

Publisert: