Stor polisförstärkning till nazidemonstration

avLisa Röstlund

Ex-polisen: Nazisterna borde inte få demonstrera

På första maj demonstrerar nazistiska Svenskarnas parti i Jönköping.

Polisen skickar nu förstärkning från Stockholm, Västra Götaland, Östergötland och Sörmland.

– Vi ser att det finns en hotbild, säger Johan Grenfors vid Rikskriminalpolisen till Aftonbladet.

– Det kommer vara allt från hästar, helikoptrar och specialutbildad förstärkning, säger Tommy Thorngren vid Jönköpingspolisen.

När nazistiska Svenskarnas parti demonstrerade i Jönköping på första maj i fjol utbröt stenkastning, bilar brändes och flera personer fick uppsöka sjukhusvård.

Polisen i Jönköping har även i år beviljat nazisterna tillstånd att demonstrera. Kommunen och flera privatpersoner har överklagat polisens beslut, men förvaltningsrätten har avslagit.

Nazisterna har hängt ut privatpersonerna som överklagat demonstrationstillståndet på sin sajt.

Ska lära sig hatsymboler

Alla som vill uttrycka sin mening ska få göra det, framhöll polisen i Jönköping vid en presskonferens i dag.

- Det är en massa människor som vill uttrycka sina åsikter och vi gör inga värderingar vilka åsikter som förs fram. Vi ska se till att alla kan föra fram sina åsikter, sade polisens kommenderingschef Stefan Hector.

Alla poliser som bevakar demonstranterna ska gå igenom vad som kan vara uttryck som kan utgöra hatbrott, som symboler med mera, för att kunna ingripa, säger Hector.

Polisen: "Vi ska vara färgblinda"

Johan Grenfors vid Rikskriminalpolisen uppger att polismyndigheten i Jönköping "står inför en utmaning" i samband med Svenskarnas partis demonstration varför rikskrims förstärkningsorganisation satts in.

– Det finns en hotbild som talar för att det kommer förekomma ordningsstörningar. Det blir förstärkningar från Västra Götaland, Stockholm och från samverkansområdet i Östergötland och Sörmland. Exakt hur många vi är vill vi inte gå ut och berätta.

Tommy Thorngren, kommunikationsansvarig vid Jönköpingspolisen, uppger att polisen med den underrättelseinformation som finns gjort bedömningen att tillstånd för Svenskarnas parti var rätt att ge:

– Vi kommer att ha en stor polisnärvaro på stan, allt från hundar, hästar, helikopter och poliser från den nationella förstärkningsenheten som tränats i särskild polistaktik och som är vana att jobba i stora folkmassor.

Om att demonstrationstillståndet ifrågasatts säger Thorngren:

– Vi har all förståelse för att man kan tycka att det är en provokation att det sker på första maj. Vi i polisen kan ju dock inte ta oss den lyxen. Vi ska vara färgblinda. Vi ska titta på om det finns några skäl att neka tillstånd. Och vi har kommit fram till samma beslut som förvaltningsrätten.

"Borde inte få demonstrera"

Polisen har kritiserats för passivitet och för att till och med låta nazister diktera villkor vid tidigare demonstrationer.

– Vi har varit tydliga med att vi inte kommer tolererar några brott från några av dem som på första maj utnyttjar den grundlagsskyddade rätt att yttra sin åsikt. Mot dem som begår brott ska vi vara hårda. Sedan kan det vara så av polistaktiska skäl att vi inte har möjlighet att plocka en person där och då, men då ska det registreras vem som gjort brottet, säger Thorngren.

Eric Rönnegård, pensionerad polisintendent, skrev på tisdagen en debattartikel i Svenska Dagbladet där han anser att Svenskarnas parti inte borde givits tillstånd att demonstrera.

– Polisen säger att det är en rättighet för dem att demonstrera. Men det finns en paragraf i ordningslagen för polisen att luta sig mot, när det vid tidigare demonstration av samma arrangör förekommit svårare oordning och avsevärd fara för närvarande.

Rönngård påpekar att det på första maj i fjol i Jönköping kastades stenar, att bilar brändes och att flera människor fick uppsöka sjukhusvård.

– Att man inte använder sig av den paragrafen tror jag beror på okunnighet.

”Polisen beivrar inte nazibrott”

Daniel Poohl, chefredaktör på tidningen Expo, uppger att nazisternas första maj-demonstrationer är ett led i den högerextrema trenden de senaste åren att försöka kidnappa arbetarnas dag.

– Man har en idé om att socialdemokratin sviker svenska arbetare och står upp för ett samhälle som inte är det samhälle nazisterna vill ha.

Poohl uppger att polisen i dag, jämfört med mitten av 1990-talet, är mycket mindre benägna att ingripa mot nazister som begår brott under demonstrationer.

– Sverige har en policy att nazister ska ha rätt att finnas och få demonstrera. Däremot ska vi ha en hård lagstiftning som gör det omöjligt för dem att sprida sin hets och olika typer av hatbrott. Problemet är att vi har flera exempel på att polisen tycks vara mer fokuserad på att hålla ordning än att beivra nazistiska begått.

Exempelvis har flera journalister vittnat om att nazister fått diktera villkor för var journalister får vara, som polisen hörsammat. I somras misshandlades en person på öppen gata i Uppsala av nazister, och polisen lade ned fallet. Upsala Nya Tidning kunde senare visa vem det var som faktiskt slog.

Gudstjänst i protest

Tidigare ledaren för Socialdemokraterna, Mona Sahlin, har i fjol i Visby blivit hotad av medlemmar från Svenskarnas parti. Hon kommer till Jönköping för att tala, med anledning av nazidemonstrationerna.

En ekumenisk gudstjänst i protest mot nazidemonstrationen kommer att hållas utanför Sofiakyrkan i Jönköping. Syftet är att lyfta fram medmänsklighet och alla människors lika värde och gudstjänsten sker i samarbete med flera av stadens kyrkor. 

Initiativtagare är bland andra Martin Ahlqvist, präst i Bymarkskyrkan.

– I fjol gjorde vi ingenting. I år fick vi en fråga på sociala medier: Vad gör ni i kyrkorna när Svenskarnas parti demonstrerar? Vi kom fram till att det vi kan göra, det vi är bra på, är att fira gudstjänst. Vi har ett annat budskap än nazisternas: för medmänsklighet och människors lika värde.

Gudstjänsten kommer att skyddas av polis.

– Vi tycker naturligtvis inte det är roligt att de kommer. Vi tycker det är fel, det är därför vi firar den här gudstjänsten. Vi tycker inte vi kan vara stilla i år.