”Den svenska modellen är inte hotad”

Publicerad:
Uppdaterad:

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) chattade med aftonbladet.se:s läsare

Den svenska modellen är inte hotad efter EG-domstolens dom i Vaxholmsmålet

Det var arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorins besked när han chattade med aftonbladet.se:s läsare.

Utländska byggarbetare i Sverige ska inte ses som ett hot, snarare en möjlighet sa ministern.

– Det hotar inte jobben, tvärtom. Det kan snarare förlänga uppgången i byggbranschen totalt sett så att det blir fler jobb, också för dig.

Sven säger: Hur ska du göra så att inte låga lettiska löner konkurrerar ut svenska i framtiden?
Sven Otto Littorin säger: Det är inte det EG-domstolen vänder sig emot. De diskuterar mer i termer av hur tydliga och transparanta de svenska avtalen är och vad ett utländsk företag måste leva upp till för att verka på svensk arbetsmarknad. Nu ska vi diskutera mer med arbetsmarknadens parter den 28 januari för att se vad de tycker och hur vi tillsammans kan hantera domen. Den svenska modellen hotas inte av domen.
micson säger: Jag är en byggarbetare som redan haft svårt att hitta jobb. Kommer det att bli ännu svårare framöver?
Sven Otto Littorin säger: Den svenska arbetsmarknaden har inte sett så bra ut på nära tre decennier. Särskilt byggarbetsmarknaden har stora brister på arbetskraft inom nästan alla sektorer. Därför har det varit bra att utländska företag kommit till Sverige. Det hotar inte jobben, tvärtom. Det kan snarare förlänga uppgången i byggbranschen totalt sett så att det blir fler jobb, också för dig.
Leo säger: Arbetarnas oro är befogad,detta beslut kan driva ner våra löner. Vad finns det för chanser att arbetsgivare inte kommer att betala mer än lägsta löner i våra avtal? De kanske t.o.m säga upp avtalen helt?är det en realistisk framtidsbild tycker du?
Sven Otto Littorin säger: Den svenska modellen är inte hotad. Kollektivavtalsmodellen får stöd i domen, och stridsåtgärder för att tvinga fram avtal är fortsatt tillåtna. Det handlar mer om att avtalen ska vara så tydliga som möjligt att jämföra ett utländskt kollektivavtal med ett svenskt.
anders säger: Hej Sven Otto! Skulle inte rörligheten på arbetsmarknaden öka om a-kassan var bättre, så att fler vågade chansa på att byta jobb? Som det är nu sitter många kvar på fasta tjänster de egentligen inte vill ha, i stället för att gå vidare.
Sven Otto Littorin säger: Förra året anmäldes över 800 000 lediga jobb till arbetsförmedlingen. Det motsvarar i högkonjunktur hälften av alla jobb som byts under ett år. Alltså har drygt 1,5 miljoner jobb bytt händer under året. Omställningsförmågan på svensk arbetsmarknad är därför mycket god - för den som är PÅ arbetsmarknaden. Problemet är att vi har en dryg miljon svenskar som fortfarande står utanför. Det är dem vi måste göra allt vi kan för att få in eller tillbaka. Jag kommer fortsätta hävda arbetslinjen, också i a-kassan.
nypan säger: hej. Har a-kassa på 9000kr + 12-åring som saknar jobb + 1 yngre tonåring halvtid. Har 4000 att leva av för 3 personer. Vad tycker du jag skall göra?
Sven Otto Littorin säger: Jag kan inte tillräckligt mycket om din situation för att kommentera i detalj. Vår politik är däremot väldigt tydlig. Det är arbetslinjen som gäller. Full sysselsättning är målet: alla som vill och kan arbeta ska ha en möjlighet att göra det. Det sker genom tre tydliga strategier: det ska löna sig att arbeta, det ska bli billigare och enklare att anställa och matchningen på arbetsmarknaden ska stå i fokus. Just nu finns ca 80 000 jobb att söka på arbetsförmedlingen, jag hoppas verkligen du har en chans att få ett som lönar sig för dig.
Carl säger: Är det inte bättre att löntagarna är skyddade av lagstiftning i stället för att vara utelämnade till fackets godtycke, för att hävda sina rättigheter som anställda? I de flesta andra EU länder har ju löntagarna ett mycket starkar lagstadgat skydd.
Sven Otto Littorin säger: Den svenska modellen har tjänat landet väl sedan en borgerlig regering införde kollektivavtalslagen 1928. Ansvaret ligger här på arbetsmarknadens parter att förhandla om villkoren på arbetsmarknaden. Det är väsentligt bättre än alternativet: att politikerna bestämmer löner och villkor. Den svenska modellen har lett till väsentligt lägre konfliktnivå, färre strejker, än i andra jämförbara länder.
Tove säger: Kommer ni att lägga ner AMS? Antingen lägg ner ams eller rusta upp ams för att ams funkar inte längre. Om ni lägger ner ams så är det bästa ni har gjort...Lägg mer pengar på de som vill jobba men behöver hjälp med arbete för de som är funktionshindrade, sjuka eller utbrända. Kom ihåg att det är inte är alla som kan arbeta på heltid.
Sven Otto Littorin säger: Från 1 januari i år har länsarbetsnämnderna och AMS gått upp i den nya myndigheten Arbetsförmedlingen. Den har ett tydligt mål: att förmedla arbete. Därtill har vi infört jobb- och utvecklingsgarantin för den som varit inskriven i mer än 300 dagar, och jobbgarantin för ungdomar, för de ungdomar som varit borta från arbetsmarknaden i mer än 100 dagar. Dessa två garantier omfattar över 12 miljarder kronor - med fokus just på dem som varit borta länge och som under socialdemokratisk regering sett både en och annan högkonjunktur passera utan att komma med.
JJ säger: Kan du förklara varför de borgerliga gjort en 180 sväng i er ställning till facket. Hur tror ni denna omställning mottas av era kärnväljare som förstår hur facket förstör arbetsmarknaden?
Sven Otto Littorin säger: Det var en borgerlig regering som införde kollektivavtalslagen 1928 eftersom de ville ha ordning och reda på arbetsmarknaden, arbetsfred under avtalsperioderna och förutsägbarhet för både arbetsgivare och arbetstagare. Resultatet har blivit just det: överlag få konflikter och sans och balans på arbetsmarknaden. När någon part vidtar konfliktårgärder blir det dennes uppgift och ansvar att förklara för inte bara ombudsmän utan också allmänheten varför åtgärden är viktig. Hade vi haft lagstiftningsmodellen istället hade det ansvaret skjutits över från fack och arbetsgivare till politiker och domstolar. Det är betydligt värre.
micke säger: Hej Sven Otto, En fråga ang. blockaden mot en salladsbar i Göteborg. Känns det inte som att facken utarmar stridsmedlen om man går till blockad mot en arbetsplats där de anställda inte vill ha kollektivavtal?
Sven Otto Littorin säger: Jo jag har sagt att jag tyckte de tog i för hårt, även om de hade rätt att göra det de gjorde. Och det ligger i linje med mitt förra svar. Den som vidtar en konfliktåtgärd måste alltid förklara och försvara det för allmänheten, annars undergrävs på sikt förtroendet för modellen.
Max L säger: Arbetslinjen -- visst är det rätt att alla som kan jobba, och inte leva på andras pengar. Men det finns personer som inte kan arbeta pga fysisk/psykisk ohälsa. Personer som helt berättigat är sjukskrivna. Tycker du den ersättning de får är tillräcklig?
Sven Otto Littorin säger: Ja det måste jag säga. Vi lägger dessutom ner mer resurser på att få rehabiliteringskedjan att fungera bättre, att företagshälsovården ska återupprättas, och på att erjuda möjligheter för anställning med lönebidrag eller i Samhall än tidigare.
micke säger: Varför heter det "jobbgaranti"? Varför vill ni få folk att tro att det är en garanti när det inte är det?
Sven Otto Littorin säger: Det är en garanti för att staten ska göra allt den mäktar med för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden. Garantin handlar inte om en slutförvaring, som den gamla aktivitetsgarantin, utan siktar just på ett jobb i andra änden.
Wils säger: Hej, du talar ofta om "parterna", men glömmer att det finns fler parter än Svenskt Näringsliv och fackföreningarna, dvs frivilligt oorganiserade arbetstagare, och frivilligt oorganiserade företagare. Varför blundar du för vad dessa har för synpunkter på arbetsrätten och tex. tvånget att teckna kollektivavtal? Över 95% av alla svenska företag är mycket små (mindre än 50 anställda), och avtalsmodellerna du förespråkar är ju i huvudsak avsedda för de stora företagen.
Sven Otto Littorin säger: Över 90 procent av löntagarna på svensk arbetsmarknad omfattas av kollektivavtal. Därför är det naturligt att det är de kollektivavtalsslutande parterna som i första hand berörs. Jag har dock varit mycket tydlig med att uppmana dessa att när de nu går in i förhandlingar om nytt huvudavtal också ska lyssna in de mindre företagens åsikter och synpunkter.
Camilla säger: Hej! Det förefaller ofta som om LO dikterar arbetsmarknadspolitiken, och att ni är gisslan hos dem inför nästa val. Rätt/fel?
Sven Otto Littorin säger: Haha, nej så är det förstås inte. Jag är lika tydlig mot alla parter. Det mesta när det gäller arbetsmarknadens spelregler löses bäst genom avtal och förhandling mellan parterna på arbetsmarknaden. Jag säger för det mesta nej både till fack och arbetsgivare när de kommer till mig och kräver ny lagstiftning. Vi behöver mer samarbete - inte fler lagar på arbetsmarknadsområdet.

aftonbladet.se

Publicerad: