Nyheter

”Hälften av småhusen kan vara fuktskadade”

NYHETER

Det visar ny kartläggning av Anticimex

Sunkig doft och vitt ludd i krypgrunden.

Hundratusentals småhusägare kan ha fuktskadade hus – utan att veta om det.

– Vi tror att ungefär hälften av alla småhus i Sverige kan vara fuktskadade, säger Robert Ros som är byggnadsexpert hos Anticimex.

En ny kartläggning som Anticimex har gjort visar att 55 procent av husen som undersökts hade fukt- eller mögelskador.

– Framför allt är det anmärkningsvärt att de nya husen som är byggda efter 1991 har en så stor andel skador. Talet är jämförbart med äldre hus som är bygga mellan 1920 och 1950, även om de äldre husen självklart kan ha allvarliga skador. Men i procent ligger de väldigt nära, säger Robert Ros.

Regionala skillnader

Det är många faktorer som gör att just de nyare husen i så stor utsträckning har drabbats av fuktskador.

– I de husgrunderna blir det väldigt fuktigt av ventilationsluften. Husen är bättre isolerade och luftfuktigheten håller sig på en hög nivå under lång tid. En annan faktor är att man använder tunna skivmaterial som inte kan lagra lika mycket fukt som kraftigare material och då uppstår skada.

Undersökningen av Anticimex visar också på regionala skillnader, vilket främst beror på varierande klimatförhållanden i landet. Fuktig luft bidrar tillsammans med hög lufttemperatur i längre perioder till fukt- och mögelskador i krypgrunder.

Påväxt och lukt

Enligt Robert Ros kan hälften av småhusen i Sverige vara fuktskadade.

– Sen ska vi komma ihåg att skadorna kan se väldigt olika ut. I värsta fall handlar de om hållfasthetsförsämringar men ibland är det bara ytlig påväxt på marken.

Han rekommenderar husägare och husköpare att noga inspektera krypgrunden om huset har en sådan.

– Det är viktigt. När vi utför överlåtelsebesiktningar är vi ofta de enda som på flera år har varit inne i grunden.

Hur vet man om det är mögel eller fukt i grunden?

– Ibland se man att det är en påväxt av något slag. Det kan se ut som svarta prickar eller vitt ludd. Om man ser någon avvikelse så kan man misstänka att det är mögel. Sedan kan man känna en lukt också. Det kan lukta lite olika, exempelvis jordaktigt eller stickande. Man kan också få allergiska reaktioner.

Alltid besikta

Robert Ros undstryker vikten av att kontakta en besiktningsfirma om man misstänker fukt eller mögel.

– Man måste alltid göra en undersökning innan men vidtar åtgärder, så man är säker på att man gör rätt sak. Många tror att man ska öppna fler ventiler men förvärrar ofta problemen! Ingen hänger ju ut tvätten på vintern för att den ska torka och samma princip gäller även huset.

Anticimex är ett av många företag som kan hjälpa den husägare som har drabbats av en fuktskada.

– Då hjälper vi till med undersökning, åtgärdsbedömning och åtgärder om så önskas.

Hur mycket kan det kosta?

– Har man riktig otur så kan det hamna på flera hundra tusen kronor. Men det är värsta scenariot med stora rötskador och hussvamp och det är inte så vanligt. En genomsnittlig fuktskada brukar kosta ungefär 40 000 kronor att åtgärda.

ANNONS

Hitta ett bra avtal för dig när elpriserna rusar! Jämför nu.

Extern länk från Compricer

Jämför nu!

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter