1000-tals kan bo på giftig mark

avStaffan Lindberg

Tusentals svenskar kan bo på förgiftad mark – utan att veta om det.

–?Myndigheterna skyller ansvaret på varandra, säger forskaren Tony Kronevi.

Intill Fredrica Lindhs hem i Kålsäter låg tidigare ett sågverk. Under 50- och 60-talen impregnerades timret med dioxiner och pentaklorfenoler för att hålla skadedjur borta.

Att ämnena var livsfarliga var inget man kände till.

Läcker hela tiden

Runt om i Sverige finns i dag hundratals nedlagda sågverk där marken är förgiftad.

–?Miljögifterna läcker ut hela tiden, säger Tony Kronevi, som är patolog, toxikolog och veterinärmedicinsk doktor.

–?Människor i närområdet riskerar att drabbas av problem med sköldkörteln, enligt Tony Kronevi. Och i förlängningen av missbildningar, sterilitet och cancer.

Kommuners ansvar

–?Att sanera de här områdena är ett måste.

Eftersom miljögifterna var tillåtna fram till 70-talet kan varken fabriksägare eller markägare ställas till svars.

Ansvaret kastas mellan stat, län och kommun.

–?Enligt miljöbalken borde kommunerna ta ansvar. Tyvärr är så sällan fallet, säger Tony Kronevi.