”Män som inte har begått brott har små möjligheter till hjälp”

NYHETER

Beatrice Ask chattade med Aftonbladets läsare

Beatrice Ask säger: Nu är jag på plats.
Anhörig säger: Hej, Jag undrar om det verkligen kan vara så att en person som döms till dråp alt. mord på sin sambo kan få behålla vårdnaden om deras gemensamma barn? Om så är fallet känns det oerhört märkligt. Jag är själv anhörig till en kvinna som nyligen misshandlades till döds av sin sambo och det känns många gånger som om vi får kämpa i motvind för att få en bra situation för deras barn.
Beatrice Ask säger: Eftersom gemensam vårdnad oftast gäller ändras inte vårdnadsrätten med automatik om en föärlder/vårdnadshavare avlidit. I det sammanhang du nämner blir det märkligt och ofta görs en särskild utredning som innebär att frågan prövas utifrån barnets bästa.
janne säger: Hej! Vad gör regeringen för män i kris för att hjälpa dessa att lösa sina problem utan droger och våld?
Beatrice Ask säger: Vi har satsat en hel del på behandlingsinsatser för män med missbruks och el relationsproblem i Handlingsplanen män våld mot kvinnor. Kan inte siffran i huvudet, men info måste finnas på www.regeringen.se. Dock är det problem med män att män som inte begått brott har små möjligheter att få rätt hjälp.
Joel säger: Hej! Vad tror du att vi mest behöver fokusera på när det gäller att minska våldet mot dagens kvinnor? Anser du att det finns mycket kvar att göra eller har vi redan uppnått en hel del?
Beatrice Ask säger: Det finns mycket kvar att göra. Jag tror inte man kan peka på en enstaka insats som den viktigaste, men det är klart att insatser som får fler kvinnor att anmäla brott och söka hjälp är viktiga.
Mona säger: Varför kan polisen inte göra något när maken "bara" hotar?! Han brukar försöka ta sig in i min lägenhet varje gång han ska hämta barnen. Men polisen kan inte göra något. För än har inget hänt! Varför får dessa män behålla vårdnaden om barnen? Är det inte dags att ändra lagstiftningen för att ge oss kvinnor ett bättre skydd! Jag är så trött på att vara rädd och att ingen kan hjälpa mig!
Beatrice Ask säger: Hej Mona, Polisen ska kunna ta hot på allvar. Men i ditt fall låter det som att du borde tala med familjeenheten i kommunen. De ska kunna hjälpa till när vårdnadsfrågor inte fungerar och i ditt fall blir det ju tydligen bekymmer vid lämning och hämtning. Det ska du inte acceptera varken för din egen eller barnens skull.
Helena säger: Varför blir det inte hårdare straff för män som utgör hot mot kvinnor? vi vill ju leva i ett jämställt samhälle men det kan ju aldrig fungera så länge straffen mot männen ine genomförs.
Beatrice Ask säger: Hot ska ingå vid bedömningen av straff och kan innebära en skärpning av ett sådant. Vi har nyligen tagit fram förslag som skärper åtgärderna för män som inte följer beslut om besöksförbud.
Klara säger: Hej ! Du var med om att ringa polisen - dom kom inte på en timme , vi vanliga behöver ju veta att åtgärd finns o det snabbare ... vad gör Du åt detta ? vad kommer Du att göra ? mvh klara
Beatrice Ask säger: Vi utbildar och anställer fler poliser och framförallt ställer vi krav på att polisens ska gå att nå och kunna rycka ut snabbare. Uppenbarligen behövs det.
Emil Johansson säger: Hej Beatrice, Jag läste idag att du har begärt en utredning gällande bristande förtroende för rättsväsendet. Jag personligen har inget förtroende, främst på grund av brist på objektivitet från åklagare och Polis. Är detta något som ingår i utredningen och i sådana fall hur ska ni gå tillväga? Mvh Emil
Beatrice Ask säger: Hej Emil, Ja, i utredningen ingår krav på att tydliggöra objektivitetsprincipen.
Sofia säger: Socialen verkar inte göra ett bra jobb i många fall. Jag hörde ett exempel då en socialarbetare hade låtit mannen som slagit vara med på de enskilda samtalen hon var skyldig att ha med kvinnan. Kan hon få sparken?
Beatrice Ask säger: Hej Sofia, Jag vet inte om det är grund för uppsägning i ett sådant fall, men kvinnan ska naturligtvis ha hjälp och stöd från en person hon har förtroende för.
johanna säger: hej. börjar inse mer och mer att jag har svårt att hitta människor som väljer att st på min sida och hjälpa mig kämpa i vårdndstvist. jag vet att detta beror på att pappan tillhör en utav de största kriminella organisationerna. min fråga är väll egentligen till dig: hur ska jag göra när myndigheter backar av rädsla? inte vågar sätta press av rädsla för sin egen skull. har inte jag samma rätt till hjälp som alla andra? för övrigt, den rädsal de känner är den jag lever med dygnet runt.
Beatrice Ask säger: Hej Johanna, Du har rätt till samma hjälp som andra. Just nu arbetar vi mycket för att ge råd och rutiner till olika myndigheter för att personalen inte ska backa av rädsla för personer med kriminell bakgrund/livsstil. Om du känner dig hotad tala med polisen som ska kunna ge råd och skydd.
Mikael Lundqvist säger: Är själv man och blir både upprörd och förvånad över det Svenska rättsväsendet. Man borde väl kunna ändra lagarna så att kvinnor i det här landet kan känna sig skyddade och trygga. Som det är nu så är det alldeles för lätt för dessa män, tycker även att de frånsagt sig sitt föräldra-ansvar och borde således ej få ha ngn vidare kontakt med sina barn. Det är ju ofta då de ska träffa barnen som det sker våld mot kvinnan. Tycker lagen skyddar dessa män för mycket. Mikael. L
Beatrice Ask säger: Hej Mikael, Riksdagen har varit tydlig på att sätta barnperspektivet främst och ge det företräde framför vuxnas önskan om gemensam vårdnad. Däremot tar det tid innan vi ser effekter i praktiken. Jag har också ett utredningsförslag som innebär att man ska kunna ge en förälder rätt att besluta i vissa frågor, även när man har gemensam vårdnad. Det finns fördelar med det, men samtidigt invändningar. Det kan leda till ännu fler tvister. Vi funderar just nu mycket på avvägningarna.
Moderator säger: Vi kör två till frågor.
Melinda säger: Hej..153 kvinnor som hade all rätt att leva..Både du och jag vet att siffran kommer inte att stanna där..Jag vill att den siffran stannar där och gör det lilla jag kan..Vad kan du göra,så att inte siffran stiger när det gäller våld i nära relation..
Beatrice Ask säger: Hej Melinda, Vi beslutat om många olika åtgärder. Fler poliser, bättre skydd för hotade kvinnor, behandlingsprogram för aggressiva män inom kriminalvården, mer kunskap hos polis, åklagare m fl om problematiken genom utbildning är några åtgärder. Det viktigaste är dock att följa upp arbetet hela tiden och att försöka lära av det som hänt så att nya brott kan förebyggas.
Malin säger: om man börjar känna av varningstecknen hos sin partner och man vill lämna honom men är orolig för sin egen hälsa, vart kan man vända sig och få fortast hjälp? kvinnojouren?
Beatrice Ask säger: Hej Malin, Tala med en kvinnojour som kan ge råd i det egna fallet skulle jag rekommendera. De har stor erfarenhet. Dessutom ska man tala med nära vänner och anhöriga om det, så att fler blir vaksamma och stöttande.
Moderator säger: Nu är chatten slut. Tack Beatrice Ask – och alla ni som ställt frågor!

ARTIKELN HANDLAR OM

Brott