”Jag vill få stopp på denna flyttcirkus”

EU-ministern Cecilia Malmström chattade med aftonbladet.se:s läsare om EU och det kommande valet

Cecilia Malmström (FP).

V säger: Hej! Hur ser du på det stora demokratiska underskottet i EU? Bör det inte vara det folkvalda parlamentet som lägger fram motioner, istället för odemokratiskt tillsatta kommissioner?

Cecilia Malmström säger: Hej V Nja det kan man tycka men ordningen är så idag att kommissionen lägger förslagen och sedan är det parlamentet och ministerrådet som fattar beslut/stiftar lagar. Med det nya fördraget kommer parlamentet och rådet att i princip bli likvärdiga i beslutsfattandet. Det blir mer demokratiskt.

-------------------------------------------

Thompa säger: Hej! Hur nära i framtiden kan man tänka sig att EU kommer ändra hela jordbruksprogrammet? Idag spenderas ju oerhörda summor pengar på bidrag till olönsam verksamhet samtidigt som fattiga bönder slås ut i andra världsdelar?

Cecilia Malmström säger: Hej Thompa ja jag håller med om att det är orimliga summor som läggs på en förlegad jordbrukspolitik och dessutom skulel vi behöva pengarna till annat idag. Detta är en fråga som splittrar EU men du kan vara säker på att Sverige driver reformlinjen. Det kommer nog tyvärr ta några år. Samtidigt är argumentet at de fattiga länderna drabbas hårt mycket viktigt och inte minst i den globala krisen är det något som jag tror fler tar åt sig.

-------------------------------------------

Lennart säger: Vad tror du krävs för att valdeltagandet ska öka i det kommande valet?

Cecilia Malmström säger: Hej lennart Det krävs att partier, politiker, föreningar, enkslida engagerar sig och talar om att det är viktigt och varför. Europaparlamentet fattar beslut om en mängd frågor som påverkar oss alla - miljö och klimat, patienters möjlighet att få vård utomlands, ekonomiska frågormm mm. Därför är det viktigt vilka som sitter där. Vi hoppas också att media hjälper till att höja intresset.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Alex von Fersen säger: Varför väljer vissa nationer att folkomrösta om den nya grundlagstiftningen i Lissabonfördraget, medan andra nöjer sig med att rösta i sina resp parlament? Borde inte en fråga som rör hela landets grundläggande rättighetsprinciper röstas om i en folkomröstning?

Cecilia Malmström säger: Hej Axel det är varje land som själva bestämmer om folkomröstningar. I visa länder är det obligatoriskt men i andra länder är folkomröstningar förbjudna i grundlagen. I Sverige brukar vi inte rösta om internationella fördrag eller ändringar av vår svenska grundlag därför valde vi att låta riksdagen även denna gång fatta beslut.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Oskar säger: tycker du det är rimmligt att kräva att det ska vara 1,000,000 människor bakom "folkinitiativet"... ? Om man på allvar vill delga EU: s medborgare ett incitament för deltagande kan man ju inte komma med så orimliga förslag. Om du fick omarbeta detta förslag hur skulle du utforma det?

Cecilia Malmström säger: Hej Oscar En miljonmännsikor är ju ganska lite om man betänker att det finns 500 miljoner i hela EU. jag samlade ihop mer än en miljon underskrifter för att upphöra med pendlingen mellan Bryssel och Strasbourg för Europaparlamentet och det finns faktiskt flera initiativ, tex kring funktionshindrades rättigheter som också fått ihop en miljon underskrifter.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

frekar säger: Hej Cecilia, EU har drivit igenom Datalagringsdirektivet, som innebär masslagring av kommunikationen hos leverantörerna. Hur går detta ihop med Europakonventionen som säger att var och en har rätt till skydd för sin personliga korrespondens?

Cecilia Malmström säger: Hej Frekar det är inte innehållet av korrespondensen som kommer att lagras utan bara addressaterna under vissa omständigheter. Sverige driver på för att minimera lagringstiderna och göra det strikt reglerat hur det får användas.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

linda säger: vilka frågor kommer du som svensk eu-minsiter att driva under det svenska ordförandeskapet?

Cecilia Malmström säger: Hej Linda. det är många frågor som vi måste hantera, inte minst den ekonomiska krisen. Dessutom är vår viktigaste fråga att medverka till ett internationellt nytt klimatavtal på FNkonferensen i december.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Hans Levander säger: Hej! Tror du att vi får se Turkiet som medlem i EU inom en inte alltför avlägsen tid?

Cecilia Malmström säger: Hej Hans Jag är anhängare till att ett demokartiskt Turkiet kommer med i EU men det kommer nog att dröja en tid tyvärr för förhandlingarna går långsamt. Det dröjer minst 10 år.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Albin säger: Varför ska en ung förstagångsväljare rösta på dig och ditt parti i EU-valet den 7 juni?

Cecilia Malmström säger: Hej Albin folkpartiet är det mest europavänliga partiet som vill ha ett starkt EU som löser de gränsöversgridande problemen. Vi vill ha en ambitiös klimatpolitik, ett starkare europeiskt polissamarbete och en trygg livsmedlespolitik. Men Eu måste koncentrera sig på färre frågor och också reformera sig, tex jordbrukspolitiken som bör avskaffas. Dessutom tycker vi att Sverige ska med i euron.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Lars säger: Håller ni fortfarande på och flytta fram o tillbaka till Strasbourg??? Om ja, när skall i så fall detta upphöra??

Cecilia Malmström säger: hej Lars ja tyvärr pågår detta fortfarande. jag har engagerat mig för att få stopp på denna flyttcirkus och fick ihop över 1 miljon underskrifter från hela Europam (www.oneseat.eu) Tyvärr är det så att flyttandet står i EU:s fördrag och det krävs enighet för att ändra detta. som du säkert kan räkna ut är vissa länder starkt emot. men jag och många andra kämpar för att få slut på detta som skadar EU:s rykte och kostar mycket pengar.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

jonas säger: Hej Cecila, vad är din personliga uppfattning om Euron? vilka skulle de positiva effekterna av att införa euron i Sverige vara och vilka skulle de negativa vara?

Cecilia Malmström säger: Hej Jonas jag tycker att Sverige ska gå med i euron. När det är oroliga tider så är det säkrare att vara med i ett större valutasamarbete, det har vi sett nu när svenska kronan har förlorat mycket i värde. Vi har gått miste om investeringar genom vårt utanförandeskap och kan heller inte sitta med och fatta beslut om euron, trots att det också berör oss. Jag ser mest positiva effekter med ett euromedlemskap.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Monica Karlsson säger: Hur ställer du dig till telekompaketet och ändringsförslag 138?

Cecilia Malmström säger: Hej Monica Regeringen håller helt med om andan i förslaget men ser inte att det behövs i telekompaketet då det berör helt andra saker. I morse nåddes tydligen en kompromiss i denna fråga mellan Europaparlamentet och rådet. Jag har inte hunnit titta på detaljerna men det ser bra ut.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Maine säger: När kommer alla EU-länder att ratificera konventionen för människor med funktionshinder? Finns det någon gemensam hållning eller påtryckning för detta?

Cecilia Malmström säger: Hej Maine om det nya Lissabonfördraget träder i kraft finns där en konvention om mänskliga rättigheter som förbjuder diskriminering med hänvisning till funktionshinder i hela EU. Dessutom arbetar vi på en lagstiftning om diskriminering i arbetslivet som också berör funktionsghindrade. Jag hoppas att den kan gå igenom inom mycket kort.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

noname säger: Varför behövs en EU-minister? Det skapar ju bilden av att EU-frågorna är något särområde istället för att det är en del av alla politikområden! Gör du inte ett bättre jobb som EU-parlamentariker istället? Eller är statusen som minister högre...?

Cecilia Malmström säger: Hej Noname Det var verkligen roligt att vara EUparlamentariker, jag var det i 7 år. men det är också spänannde att få vara EUminister. Jag ansvarar för att samordna regeringens EUpolitik och för de frågor som berör flera departement tex fördragsfrågor, EU;s budget, sysselsättningsstrategin, hållbarhetsstrategin, öppenhetsfrågor mm. Dessutom går störe delen av mitt jobb åt att nu förbereda inför det svenska EUordförandeskapet.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Moderator säger: Nu är chatten slut. Tack Cecilia Malmström och tack för alla frågor!

Cecilia Malmström säger: Tack för alla bra frågor, hoppas att ni tar chansen att rösta i EUvalet den 7 juni. Cecilia

aftonbladet.se

ARTIKELN HANDLAR OM

EU-valet