”Kommer att bli en ren jävla massaker”

Professorn i kriminologi vid Polishögskolan i Stockholm, Leif G W Persson, karaktäriserar det som nu händer som en jätteskandal, som enligt honom borde sluta med att rättsapparaten inleder en förundersökning om falskt, alternativt obefogat, åtal om inte de tidigare åklagarnas beslut är preskriberade.

Leif GW Persson, kriminolog och debattör.

– Detta är upptakten till den största rättsskandalen i svensk rättshistoria. Förmodligen saknar den motsvarighet i de flesta av våra grannländer, säger Leif G W Persson.

Persson är övertygad om att det inte blir några fler rättegångar mot Thomas Quick, därför att ingen åklagare kommer att vara beredd att ta sig an fallet.

– Jag tror inte det här kommer att gå till rättegång av det enkla skälet att det inte kommer att finnas någon åklagare som vill driva det här. Utan man kommer att säga att "vi har inga yrkanden om Quick". I det läget kommer hans försvarare att begära att han blir friad och så gör man så pro forma, och så får han en friande dom, säger Persson.

Enligt honom kan inte heller Riksåklagaren (RÅ) tvinga någon åklagare att ta målet.

– Varje åklagare åtalar på sitt eget ansvar. Och jag har jävla svårt att se att man kan hitta någon åklagare som är villig att äventyra hela sin existens på att driva ett nytt åtal mot Thomas Quick. Det kommer att bli en ren jävla massaker. Och det vill man undvika.

Leif G W Persson tror att det kommer att gå till så i alla Quicks kommande resningsansökningar, det vill säga att det inte drivs några nya åtal mot den dömde seriemördaren.

– Man ju tänka sig själv, att stå där, medan Cullberg och Olsson (Quicks advokater, TT:s anm) gör hönsfoder av det, sex gånger för säkerhets skull.

Persson har ända sedan 1993 hävdat att domarna mot Thomas Quick var felaktiga

TT