Mejla

Wolfgang Hansson

En dyr affär för staten

NYHETER

Maud Olofsson har på alla sätt vänt sig mot att använda statens pengar för att rädda Saab.

Nu blir hon tvungen att öppna plånboken ändå.

Att lägga ner Saab blir en dyr affär för stat och kommun.

Läggs Saab ner förlorar 4 500 människor jobbet. Inte nog med det. Dessutom försvinner ännu fler arbetstillfällen hos underleverantörer, ungefär 6 500. Totalt alltså över 10 000 jobb.

Tappar skatteintäkterna

Staten tappar helt skatteintäkterna från Saab och drabbas av minskade intäkter från de före detta anställda. Lägg därtill en årlig statlig kostnad på 2,3 miljarder kronor för arbetslöshetsersättning.

Otto Rehbinder på IUC, ett svenskt nätverk av industriella utvecklingscentra, har räknat fram att det kostar samhället minst 4,4 miljarder kronor att lägga ner Saab. Varje år. Så länge de anställda inte fått nya jobb. Han betonar själv att siffrorna är en grov beräkning.

- Helt klart innebär det stora förluster för staten att låta Saab falla, säger han.

Pengarna är ändå inte det värsta, enligt Otto Rehbinder. Den riktigt stora förlusten är att industrikompetensen äventyras.

Inte räknat på nedläggning

- Det bästa hade varit att rädda Saab och stötta en omställning till annan produktion om biltillverkningen inte bär sig. Det finns en stor marknad för grön teknik. Här finns en otrolig industriell kompetens hos Saab.

Trots att nedläggningshotet legat över Saab en längre tid har man på näringsdepartementet inte gjort några beräkningar av kostnaderna för en nedläggning.

- Det är jättesvårt att göra den här typen av beräkningar, säger presschefen Håkan Lind. Vi har istället fokuserat och lagt all kraft på att hitta en positiv lösning. Men vi är medvetna om att det sannolikt kommer att behövas en hel del resurser.

ANNONS EXTERN LÄNK

Munskydd, solskydd och skönhet - handla allt inför sommaren hos MEDS här.

MEDS

Av: 

Wolfgang Hansson

Publisert: