Därför får du inte veta var skinkan kommer ifrån

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

”Finns inga krav på att köttet ska kunna spåras”

Allt nötkött måste märkas med exakta uppgifter om var djuret är fött, uppvuxet och slaktat.

Men de reglerna gäller inte för gris.

– Det har inte funnits krav på att allt kött ska kunna spåras så i detalj, säger Livsmedelsverkets veterinär Mona-Lisa Dahlbom-Wiedel.

Den noggranna märkningen av nötkött kom till på 90-talet. Efter larmen om galna kosjukan BSE krävde EU att beslutet om att handla kött från ett visst bestånd skulle fattas av konsumenten själv.

– Den märkningen är i smittskyddsintresse, en ren hälsoaspekt, förklarar Mona-Lisa Dahlbom-Wiedel.

Inte samma risker

Men de reglerna gäller inte för något annat kött eftersom det inte finns risk för den typen av smitta.

Griskött märks i stället med landskod och ett kontrollnummer som gör att köttet kan spåras ett steg bakåt i kedjan. Det gör att kontrollmyndigheterna kan gå tillbaka till ursprunget steg för steg om en sjukdom skulle bryta ut.

– Det är inte som på ett paket nötkött där du direkt kan se ursprunget, säger Mona-Lisa Dahlbom-Wiedel.

Frivillig märkning

För att Livsmedelsverket, som kontrollerar all märkning av kött, ska kräva ursprungsmärkning av griskött krävs en ändring i regelverket. Ändå finns lösningar för den producent som vill märka sin julskinka med ursprung.

– Inget hindrar att man frivilligt märker med ursprung, det har jag sett på kyckling. Men det är inget vi kan kräva.

Men även här kan konsumenten lita på att märkningen kontrolleras, förklarar Mona-Lisa Dahlbom-Wiedel.

– All märkning, även frivillig, kontrolleras av Livsmedelsverket med stickprovskontroller.

Publicerad: